Lelkészbeiktatás a legyesbényei és bekecsi társgyülekezetekben

Leczó Tamás lelkipásztor megválasztását követően 2008. október  1-jén kezdte meg gyülekezeti munkáit a bekecsi és legyesbényei református társegyházközségekben. Azóta teljes erőbedobással próbálja folytatni a korábban, elődei által elkezdett munkákat, és küzd azért, hogy a tagjaiban megmerevedett egyházközségekbe bejusson a Úr ereje, amely meg tud újítani és újjá tud teremteni bárkit, aki abban részt akar venni.

A nagyon színvonalas beiktatási ünnep szívet és lelket melengető alkalmává vált minden ott megjelent testvérnek. A köszöntésre felkért vendégek üzenete egytől egyig megegyezett abban, hogy a gonosz megpróbál beférkőzni az életünkbe, és nekünk csak higgadtsággal, tisztességgel és a hittel van reményünk megmenekülni. A beiktatott lelkipásztor Habakuk könyvének 2,1-4 verséből olvasta fel Isten Igéjét, különös tekintettel az első versre: „ Őrhelyemre állok és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám és mit feleljek én."

E z volt Habakuk imádsága, és a lelkipásztor is csak ebben látta saját életének és a gyülekezet valamennyi tagja életének megoldását. Az alkalom áldott hangulatának megteremtésében szerepet vállalt Ringer István, aki tárogatóval kísért, Kovács Márta és Verók Zsuzsanna fuvola, illetve harmónium hangszerrel szépítették az istentiszteletet. A templom zsúfoltságig megtelt vendégekkel, akiket ámulatba ejtettek a gyönyörű díszítő virágkompozíciók. A beiktatási ünnepet állófogadással zártuk a szomszédos kultúrházban.