Lelkész-gondnoki konferencia

Az alkalom Burkusné Kovács Bettina igehirdetésével kezdődött, melynek alapja az 1. Krónikák 28. részének válogatott versei voltak. „Dávid összegyűjtötte Jeruzsálembe Izrael összes vezető emberét. ... Ekkor fölállt Dávid király, és így szólt: ... „Nekem magamnak volt szándékomban, hogy az Úr szövetség ládájának, Istenünk lába zsámolyának az elhelyezésére házat építsek. De így szólt az Úr: nem építhetsz házat az én nevem tiszteletére, mert sok vért ontottál. ... bennem telt öröme, hogy egész Izrael királyává tegyen."

Az igehirdető felhívta a figyelmünket arra, hogy a mi királyunk az Úr Jézus Krisztus, aki egységet teremt közöttünk, azonban amíg vannak olyanok, akik más úton járnak, nem érezhetjük ezt az egységet. Megkérdezte szolgálatában azt is, hogy vajon öröme telik-e az Úrnak mibennünk, és terveinket odavisszük-e az Úr elé, és öröme telik-e az Úrnak szolgálatainkban. De bárhová is állított az Úr, mindig ad folytatást, feladatokat bíz ránk, még ha méltatlannak is érezzük magunkat. Hagyunk-e lelki örökséget utódainknak, vagy csak kézzel fogható örökséget, tárgyi örökséget? Felelősek vagyunk azért, hogy mit adunk át. Ezt bízta ránk az Úr Jézus Krisztus.

Az istentiszteletet követően dr. Börzsönyi József esperes köszöntője, valamint Pocsai Ferenc rövid bevezetője után - mely az eddigi lelkész-gondnoki konferenciák témáját elevenítette fel - Farkas Szabolcs, a makkoshotykai gyülekezet tagja az állami törvények szerinti nyugdíjrendszerről beszélt, majd Bellai Zoltán, a kaposvári gyülekezet lelkipásztora, valamint a nyugdíjintézeti intézőbizottság elnöke számolt be a lelkipásztori nyugellátásról. Elmondta, hogy ez ráépül az állami nyugdíjrendszerre, tagja minden aktív és nyugállományban lévő lelkipásztor. A  járulékfizetés két részből áll, a 15%-os tagsági járulékból és a 21%-os fenntartói járulékból. A nyugdíj kiszámításakor a nem fizetett időszak nem vehető figyelembe. Tulajdonképpen ez a nyugdíj az állami nyugdíj kiegészítése a szolgálati évek és a járulékfizetés alapján, egy elég bonyolult pontozási rendszer szerint. Bár talán sok fiatal lelkipásztor még nem érzi ennek fontosságát, mégis jó tudni, hallani, hogyan készüljünk a nyugdíjas évekre, ha Isten éltet addig bennünket.

Az alkalom után szeretetvendégséggel várt a gyülekezet. Isten áldja meg a további alkalmakat.