In memoriam Horváth Barnabás

Sajószentpéter-Nagytemplomi lelkipásztorként, a Borsod-Gömöri Egyházmegye espereseként megkaptam még ráadásul a Zsinati és Zsinati Tanácsi tagságot, a teológiai tanárságot, a miskolci Bölcsészegyesület óraadó tanári funkcióját, a Theologiai Szemle szerkesztőbizottsági elnökségét, és miskolci katechéta-képzés feladatát. A megnyílt lehetőségekhez igazodva, már nem is a legaktívabb életkorban, de még emlékezve az 1948-as ébredés Lélektől áthatott hitbuzgalmi kihívásaira, elkértük és megkaptuk az erőt ahhoz, hogy helyt álljunk különféle megbízásokban.

Kerületünk Elnökségének megbízásából örömmel vettük a különféle feladatokat. Ezek mind az egyházépítést szolgálták. Az volt a cél, hogy a nagy „túlélőt", Egyházunkat az elhanyagoltság helyenként romos állapotából működőképessé tegyük amennyiben ez rajtunk áll.

Ebben a munkában a Sárospataki Teológián, az újraindulás első éveiben az egyházi ének és zene oktatása volt a feladatom. Később az egyházismeret és egyházjog tanítását bízták rám. Mindkét tantárgy lazán illeszkedett a tanmenethez, így jutott idő a kötetlen beszélgetésekre is. Az ifjúság láthatóan jobban vette saját problémáink megbeszélését, mint a száraz dogmatikát, vagy a részben már túlhaladott joganyagot.

Ezeken túlmenően a rendszerváltozás két irányban is jelentős változásokra nyitott kaput. Címszavakban jelölve: publikációk és utazások.

1. A tárgyalt időszakban a Református Egyház, a Reformátusok Lapja, a Theologiai Szemle és a Sárospataki Református Lapok rendszeres cikkírója voltam. Ezenkívül a Teológia támogatásával, a Kerület és az Egyházmegye segítségével kiadásra került a Kegyeleti Ügyelet, Egy év a szószéken, valamint az Adalékok Igrici község önkormányzatának kezdeteihez c. kiadvány. A Kálvin Kiadónál megjelent Utolsó idők c. dolgozatom. Más forrásokból a Lévay emlékkönyv és Sajószentpéter műemlék templomának leírása jelent meg. Legutóbb már nyugdíjasként, Gazda István esperes utódommal közös szerkesztésben az Egyházmegye költségén jelent meg: a Borsod-Gömöri református papok történelemkönyve c. tanulmány.

2. Utazások: A svájci (Bossey-Zürich) kétszemeszternyi ösztöndíj folyományaként, valamint az esperesi és tanári funkcióból adódóan a következő küldetésekben jártam: Athén, Amsterdam, Siegen, Herrnhut, USA, Izráel, Bécsben több alkalommal az Oberwarti konferencia előkészítő bizottságában, valamint Rómában és Varsóban.

Végül üzenet a jövő nemzedékének: becsüljék meg az Egyház számára nyílt nagyobb lehetőségeket. Szent elkötelezettséggel munkálkodjanak azon, hogy az evangélium örömhíre, Krisztus szabadítása eljusson széles e világra. Munkálja üdvösségünket a Theologia!

(Forrás: A Sárospataki Református Teológiai Akadémia évkönyve 1996-2006)