Bodrogközi Kincses Napok

A Bodrogközi Kistérséggel közös pályázaton nyerve sikerült a programokat megszervezni, és sok látogatót fogadni.

A harang vasárnap reggel 10 órára hívogatott az istentiszteletre, mely alkalmon Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdette Isten Igéjét, a Józsué könyve 4,19-24, Józsué 5,13-15 versei alapján. Igehirdetésében elmondta, hogy Izrael népe köveket állított Gilgálba, hogy emlékezzen Isten szabadító tettére, mely által száraz lábbal keltek át a Jordánon. Az emlékezés kövei évszázadok óta állnak, s ez azért van, mert van nép, mely emlékezik Isten szabadító tetteire. Nem a templom tartja meg a népet, hanem a nép a templomot, az emlékezés köveit. Az a feladatunk, hogy átadjuk az utókor nemzedékének örökségüket, legfőképpen a lelki örökséget. Mert ma sem a templom tartja meg a népet, hanem Isten népe, álltak, állnak a falak, és hirdetik Isten szentségét.

Az istentisztelet után Jósvainé dr. Dankó Katalin, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma igazgatója Sárospatakról mondta el a karcsai templom múltját, történetét, emlékeztetett a jelen és a jövő feladataira, kapcsolódva az igehirdetéshez: őrizzük és viseljük gondját!

A további programok különböző helyszíneken folytak, a vásártéren halászlékóstolás, a Karcsán csónakázási lehetőség nyílott. A templom előtti utcán a cigándi és karcsai, néptáncosok mutatták be a Bodrogköz népi hagyományát. A faluház udvarán Herczeg Mária vezetésével természetes anyagokból készíthettünk ajándékot, ügyeskedhettek szülők és gyermekek egyaránt. 15 órától a karcsai általános iskolás gyermekek Tompa Mihály „A karcsai templom" című verse alapján mutatták be „A tündérek temploma " című kis darabot, melyre nagy lelkesedéssel készültek. A nap végén Fekete Nándor csodálatos orgonajátékában gyönyörködhettünk érzékelve a templom gyönyörű akusztikáját.

Reméljük, a rendezvény elérte célját, és sok bodrogközi és máshonnan érkező ismerhette meg templomunkat, fedezhette fel szépségét, és élhette át századok építési csodáját.

Szabó Ágnes lelkipásztor

Karcsa