Lelkészbeiktatás Bodrogkeresztúron

Az istentisztelet kezdetén énekkel magasztaltuk Urunkat (134:1-3; 84:1), majd apostoli köszöntés, imádság után esperes úr a Fil 4:4-7 verseit olvasta föl, és ezen igeversek mentén szólt a lelkipásztori hivatás öröméről, lehetőségeiről, feladatairól.

A megválasztott lelkipásztor beiktatása után a szószékről a 2Pt 3:18 alapján hirdette Isten igéjét: „Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban." A lelkipásztor hivatását, küldetését, hitvallását fogalmazta meg az ige alapján. Szólt a növekedés fontosságáról, öröméről, a kegyelemről, mely Krisztusban jelent meg minden ember számára, és arról, hogy a közös cél: e kimeríthetetlen kegyelemben együtt növekedni a gyülekezettel.

Imádság, áldás után nyilvános presbiteri gyűlés keretében esperes úr köszöntötte a meghívott vendégeket, majd a lelkész-házaspárt köszöntötték: Szűcs Endre egyházkerületi főjegyző, Börzsönyi József esperes, a meghívott palástos lelkészkollégák, Gyulai László római katolikus kanonok, Sebődi Miklós Jozafát görög katolikus parókus, Koncz Ferenc és Szabó György országgyűlési képviselők, Májer József Bodrogkeresztúr polgármestere, Pulinka Mihályné a helyi általános iskola igazgatónője, Gazdag Ferencné a tiszaladányi kékkeresztes közösség tagja, a lelkész-házaspárt elbocsátó gyülekezet gondnoka: Veres József Bódvaszilasról, és a helyi gyülekezet részéről Kurucz József gondnok. Ezután a Biztos Szikla Klubos gyermekek Istent magasztaló énekekkel köszöntötték a lelkészházaspárt.

A nyilvános presbiteri gyűlés bezárása, áldásvétel, a Himnusz, majd záróének (434:1-4) éneklése után a Faluházban megterített asztalok vártak szeretetvendégségre minden megjelentet.

Kurucz József

gondnok, Bodrogkeresztúr