Lehetséges gyümölcsöt teremni - Máté 13, 19-23

Ennek a példázatnak pedig az a mondanivalója, hogy LEHETSÉGES GYÜMÖLCSÖT TEREMNI. Lehetséges lelki gyümölcsöt teremni, lehetséges megteremni az igehallgatás gyümölcsét.

Bár az Úr Jézus Krisztus elmondja azokat az eseteket, mikor az igehallgató nem terem gyümölcsöt, a példázat végén gyümölcstermésről beszél, hogy szívünkre helyezze ezen az őszön: LEHETSÉGES GYÜMÖLCSÖT TEREMNI.

A példázatból az is kiderül, hogy Urunk milyen jól ismeri az igehallgatókat.

Ismeri az igehallgató feledékenységét. Mikor régiesen szólva, jön a gonosz, és ellopja az igehallgató szívéből az igét. De ma feledékenységnek nevezzük ezt. Az igét vasárnap ugyanaz hallgatja, aki hét közben nem találja a szemüvegét. Aki a boltba érve elfelejti, hogy mit akart venni. Vasárnap hazaérve pedig elfelejti, hogy miről szólt az ige. De a feledékeny hallgató hallhatja a példázat végét a magról, amely gyümölcsöt terem és bátorítást kap: a feledékenység ellenére is LEHETSÉGES GYÜMÖLCSÖT TEREMNI.

Az egyház Ura ismeri azt az igehallgatót is, akinek nem ereszt gyökeret a szívébe az ige magja. A templomban örömmel hallgatja az igét. Megállapítja, hogy szép volt a prédikáció. Szép volt, mert igazságot szólt. De aztán a hétköznapokban nem ad igazat az igének. Nem ad, mert mást beszél a szomszédasszony, más véleményen vannak a munkatársak, más szellemiséget sugall a TV és a rádió. Sok igehallgató a hétköznapokban már nem ad igazat az igének, mert ma már egyszerűen nem divat Isten igéjének az álláspontján lenni. Bizony nem könnyű dolog ma keresztyénnek lenni. Mégis a hitével egyre inkább elszigetelődő keresztyén hallhatja a példázat végét a magról, amely gyümölcsöt terem és bátorítást kap: mind ennek ellenére LEHETSÉGES GYÜMÖLCSÖT TEREMNI.

Vigasztaló és reménységet keltő dolog, hogy megváltó Urunk tud az igehallgató gondjairól. Tudja, hogy az ige gyümölcseit megteremni vágyó hallgató életét, mint tövises gaz fojtogatja a sok gond: mi lesz ezzel az országgal, megmarad-e a munkahelyem, meddig tudok még megélni munkahely nélkül, mi lesz velem, ha ilyen tempóban öregszem, mi lesz velem, ha a betegség lever a lábamról, mi lesz vajon a gyerekekkel, unokákkal ebben a bizonytalan, munkanélküli világban?

De a sok gondtól terhelt hallgató hallhatja a példázat végét a magról, amely gyümölcsöt terem és bátorítást kap: a sok gond ellenére is LEHETSÉGES GYÜMÖLCSÖT TEREMNI.

Természetesen ha az Isten Fia elmond egy példázatot, amelynek az a mondanivalója, hogy lehetséges gyümölcsöt teremni, akkor ez azt is jelenti, hogy ELJÖTT A GYÜMÖLCSTERMÉS IDEJE. Nem azért, mert ősz van, hanem azért, mert eljött Ő, a példázat elmondója, Isten igéjének végső kijelentője, és mert eljött a Szent Lélek, akinek hatalma által lehetséges megteremni az ige gyümölcseit. A mondanivaló tehát bővül: Lehetséges gyümölcsöt teremni, igehallgató TEREMJ GYÜMÖLCSÖT. Teremd meg az istenfélelem gyümölcsét, az istendicsőítés gyümölcsét, a vasárnap megszentelésének gyümölcsét, a szülő tiszteletének gyümölcsét, a mások megsegítésének, életének gazdagításának gyümölcsét, a keresztyén házasság gyümölcsét, az igazmondás gyümölcsét.

Lehetséges gyümölcsöt teremni, TEREMJ GYÜMÖLCSÖT feledékeny hallgató. Odafigyeléssel, akarattal, az ige megjegyzéséért imádkozva a feledékenység leküzdhető.

Lehetséges gyümölcsöt teremni, TEREMJ GYÜMÖLCSÖT, igyekezeteddel oly gyakran egyedül maradó hallgató. Magára maradt Jézus is a kereszten, magányosan küzdött Pál apostol a keresztyén hitért. Az elszigetelt igyekezetből mégis gyümölcs termett: megváltás, őskeresztyén gyülekezetek tucatja. Teremd hát meg te is, hitben élő keresztyén ember a hit gyümölcseit egy hitetlen világ kellős közepén.

Lehetséges gyümölcsöt teremni, TEREMJ HÁT gyümölcsöt te gondok közt roskadozó igehallgató. Minden gondotokat Ő reá vessétek, neki gondja van reátok - biztat Péter apostol. Szívlelje meg a tanácsát, akit gondok nyomasztanak, és akkor felszabadul gyümölcsöt termő életre.

Ősz van. Eljött a gyümölcstermés ideje a természetben. De eljött a gyümölcstermés ideje a lelki életben is, a gyümölcstelenség hosszú korszaka után.

Határozza el minden olvasó: jobban odafigyelek az igére, hogy ne felejtsem el. Nem engedem, hogy a gondok megfojtsák bennem az igét. Ha nem is divat ma az ige szerint élni, én aszerint fogok.

Az elhatározáshoz fűződjön imádság: Mennyei Atyám ad a Te Szent Lelkedet, hogy hatalma által megvalósíthassam elhatározásomat. Ámen!

Varga Zsolt

lelkipásztor, Kovácsvágás