Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

Július 10, 17. Látogatók Szentpétervárról és Koreából. Távoli tájak reformátusai vettek részt a pataki istentiszteleten, akik a misszió ügyében elkötelezettséget hordozva tettek látogatást a Zempléni Egyházmegyében. Énekes bizonyságtételükön keresztül érezhette meg hallgatóságuk áldott lelkületüket.

Július, augusztus: Nyári programok. A sárospataki gyülekezet közösségei éltek a nyár adta lehetőségekkel. A hittanosok Bózsván táboroztak. A régebbi ifjúsági körösök Angliában vettek részt táborban az immár harmadik éve tartó német és angol testvér-ifjúsági körök találkozóján Dr. Győri István vezetésével. Tizenöt cserkész egy kétszáz fős nagytáborban szerzett élményeket Kálban. Az énekkar és a gyülekezet háromnapos kirándulást tett Esztergom-Komárom-Bicske-Alcsút útvonalon, valamint látogatást és szolgálatot végzett Kassán. A nyár Sárospatakon zenében gazdag, a Crescendo con Spirito mesterkurzus és a Zempléni Fesztivál számos eseménye zajlott a templomban.

Augusztus 28. Darányi Lajos emléknap. A századik születésnap alkalmából ünnepi megemlékezést tartott a pataki gyülekezet, volt püspök-lelkipásztora szolgálatáért való hálaadásként. Emléktábla és koszorú került egykori lakóházára és sírjára, valamint a Pocsainé Eperjesy Eszter által összeállított kiállítás tisztelgett életműve előtt.

Összeállította: Virágh Sándor
lelkipásztor