Hálaadás Bodrogolasziban

Miben tapasztalta meg a maroknyi bodrogolaszi reformátusság az Úr jóságát és szeretetét? Abban, hogy olyan munkát végezhetett el, amire a maga erejéből nem volt képes.

A hálaadó alkalmon, a zsúfolásig megtelt templomban Dr. Börzsönyi József esperes igeolvasása és imádsága után Szűcs Endre, az egyházkerület lelkészi főjegyzője hirdette az igét a Lukács 19,1-10 alapján, kiemelte a reformáció és a misszió fontosságát.

Ezt követően Dr. Sándor Endréné helybeli lelkipásztor vezetésével a gyermekek énekei és szavalatai tették emlékezetessé ezt az ünnepet. Ezután a lelkipásztornő elmondta, hogy a gyülekezet régi vágya, nagy terve valósulhatott meg azzal az egyházkerületi vissza nem térítendő támogatással, amit az életveszélyessé vált teljes tetőszerkezet megújítására kapott. A lelkiismeretes munkát a DOPEX Kft. végezte el 8,8 millió forintért. Nem maradt a gyülekezet sem tétlen, hanem a munka megindulásával egy időben gyűjtést indítottak, sőt vállalkozók mutattak példát adakozásukkal a templomért. Így például Komáromi Károly 475 ezer forintért beszereltette a templomba a padfűtést. Bihi József 105 ezer forintért megvásárolta a szükséges festékeket, a templom új villanyvezetékezéséhez szükséges anyagokat. A gyülekezet adományából és a kerületi támogatás kamataiból csillárokat, járólapot, ragasztót vásárolt a gyülekezet. Tölgyesi István polgármester műszaki ellenőrét bocsátotta munkánk ellenőrzésére a gyülekezet rendelkezésére díjtalanul. Szendrei Ferenc kurátor és barátja Isten dicsőségére lefestették a falat, s a gyülekezeti tagok egy csoportja a padokat. Szendrei Sándor pedig új templomajtót készíttetett. Az ünnep fényét emelte, hogy a római és görög katolikus és a szomszédos református lelkészek is Igével kívántak a megújított templomba megújult szívű gyülekezetet. Istentisztelet után több mint száz főt látott vendégül a gyülekezet.

Dr. Sándor Endre

lelkipásztor, Vámosújfalu