Életjel Nyíriből - „Az Úr csodásan működik…”

A 2000. év évnyitó presbiteri gyűlésén felvetődött a csaknem 200 éves parókia felújításának, korszerűsítésének gondolata. Felmérve a helyzetet, hamarosan kiderült a számunkra, hogy nagyon nagy és nehéz feladat előtt állunk, talán egyszerűbb lenne egy új parókiát építenünk.

A végleges döntést a melegebb időszak hozta meg helyettünk. Egy hatalmas földcsúszás ugyanis nagy károkat okozott kb. 200 m-es hosszúságban az út mentén, a falu közepén. A föld szabályszerűen megnyílt a korábbi hollóházi csúszáshoz hasonlóan, csak jóval nagyobb mértékben. A Geodéziai Intézet 20 m mély talajelemző mérései alapján a parókia, az imaház és a templom is a veszélyeztetett csúszás területén feküdt. Ezt követően a szakhatóságok semmilyen földmozgatással kapcsolatos engedélyt nem adtak meg, így a parókiához, gyakorlatilag nem lehetett nyúlni. A parókiához tartozó terület szép nagy, jórészt stabil, így hála Istennek, volt hova terjeszkednünk. Megindult az új parókia-imaház dokumentációjának készítése, majd a tervek alapján a költségvetés elkészítése, ezt követően pedig megkezdődött a nagy munka, az új parókia-imaház építése.

Mindez Nyíri kicsiny gyülekezetének nagy és teljesíthetetlen feladatot, kihívást jelentett, de megtapasztaltuk az Úr csodálatos munkáját, segítségét. Az Egyházmegye, Egyházkerület, az országgyűlési képviselő úr, az anhauseni (Németország) gyülekezet néhány tagja és a helyi gyülekezet egyaránt részt vállalt a közel 50 milliós beruházás megvalósításában. A volt iskola épületének kártalanítási összege is hatalmas segítséget jelentett.

Az építkezés két ütemben történik. Első ütem a parókia felépítése, majd folytatólagosan az imaház. Hála az Úrnak a munkálatok 2003. március 23-án megindultak és 2005 nyarán az első ütem, tehát a parókia felépülésén örvendezhettünk. A mintegy 30 millió Ft értékű beruházással elkészült épület alagsora az ifjúsági munkának ad helyet, ahol már október 8-án indítjuk a roma és hátrányos helyzetű fiatalokat segítő programunkat egyházkerületi segítséggel. A földszint reprezentációs célokat szolgál, a tetőtér pedig a lelkészlakás.

Természetesen szeretnénk tervünk megvalósítását folytatni a második ütemmel, tehát az imaház építésével 2006-ban, majd végül, amennyiben engedélyt kapunk rá és sikerül a régi parókia épületét felújítani, ezeket az impozáns épületeket egy szép kis parkkal szeretnénk körülvenni.

Az új parókia már úgy épült, és reményeink szerint úgy épül majd az imaház és úgy történik meg a régi parókia felújítása is, hogy alkalmas legyen vendégfogadásra, konferenciák, táborok megtartására. Kis létszámú, és egyre öregedő gyülekezetünk (136 egyházfenntartói járulékot fizető tag) ugyanis már most nagy nehézségekkel küzd az életben maradásért, ezért kötelességünk gondoskodni a jövő gyülekezetéről, hitéletének gyakorlásáról.

Hálát adunk a mindenható Isten hatalmáért és segítségéért, hogy csodálatosan megsegített bennünket eddig, és imádságos lelkülettel kérjük segítségét a továbbiakban is. Mindazok segítségét is előre köszönjük, akik indíttatást éreznek arra, hogy e nemes küzdelmet és Isten dicsőségét szolgáló munkálkodást segítsék bármilyen módon tehetségük szerint. Reméljük, lesz lehetőségünk meghálálni adományaikat vendéglátásunkkal.

Elérhetőségeink:

Cím: 3998, Nyíri, Felszabadulás út 32.

Tel: 06/47-340-160

Mobil: 30/681-54-20

Bankszámlaszám:

10402757-27500723-00000000

E-mail: nyirirefegyhaz@freemail.hu

Deliné Horkay Márta

lelkipásztor, Nyíri