Értékvesztés az egyén, a család, az iskola életében (Keresztyén – protestáns hitünk értékrendje)

meghívó, az előadás szervezője Gere Gábor nagytiszteletű úr, a putnoki gyülekezet lelkipásztora volt. Az előadást Ábrám Tibor, a miskolci Lévay József Református Gimnázium főigazgatója tartotta, akit elkísért a gimnázium hitoktató tanára, Szilágyi Zoltán lelkipásztor is. A meghívottak pedig Putnok város és a környező községek oktatási intézményeinek református és evangélikus pedagógusai, óvónői voltak.

Az adventi várakozás időszakában - amely sajnos, mostanra a legnagyobb rohanássá vált az ajándékok utáni szaladgálás miatt - egy csöndes, békés szombati délután volt. Egy pillanatra megérintett minket is az a hangulat, melyet Exupéry A kis herceg című regényében varázsolt elő: jelezd nekem a jöveteledet, hogy akkorra ünneplőbe öltöztessem a szívemet.

Ünneplőbe öltöztettük a szívünket a gyermek Jézus, a Megváltó születését várva, és pedagógusok lévén kíváncsi, ünnepi várakozással vártuk az előadást is, hiszen a pedagógus hivatás naponta jelent óriási felelősséget gyermekeinkért. Szilágyi Zoltán tanár úr igehirdetése után Ábrám Tibor főigazgató úr beszélt az értékvesztésről az egyén, a család, az iskola életében, a munka világában. Ezután tette fel a kérdést: Mit tesz, mit tehet a pedagógia? Van-e keresztyén pedagógia?

Az évszázadok során sokféle emberkép jelent meg a gondolkodás történetében, s így sokszínű a pedagógiai szemlélet is. Az előadó röviden ismertette a mechanikus, a biológiai, a humanista gondolkodást, majd kiemelte, hogy van keresztyén pedagógia is, amely a tekintély, az erkölcs, az emberkép, a nevelés tekintetében fogalmazza meg az ember hivatását: Isten képét hordozni, mert ez ad méltóságot az emberi életnek. A Biblia szerint az embernek „szívcserére", újjászületésre van szüksége, s ezáltal történhet meg az értékrend változása is.

Főigazgató úr előadása után kellemes hangulatú, kötetlen beszélgetéssel folytatódott az összejövetel. Mi magunk is nevelést kaptunk: arra a Jézus Krisztusra irányították a figyelmünket, aki karácsonykor Betlehemben mindnyájunkért megszületett.

Kerekesné Soós Mária