Beplillantás a Nyilas Misi Ház életébe

A használatbavétel egyik első mozzanata 2003. május 13-án történt a Bató Eszter emlékszoba megnyitásával. Ez a halottasszoba Miskolc város egyik helytörténeti nevezetessége. A 19. században élt gazdag, ám tragikus sorsú Bató család legendákkal átszőtt történetét meséli el. Bató István gazdag gabonakereskedő és Imre Eszter házasságából két lánygyermek született: Eszter és Birike. Az ifjabb gyermek 4 évet élt. Az egyetlen örökös, Eszter 27 évesen halt meg. Életéről röviden csak annyit, hogy a Karacs Teréz által vezetett nőnevelő intézetben tanult. Szülei korán férjhez adták egy jó nevű miskolci ügyvédhez, Piskóti Jánoshoz. Férje jóval idősebb volt, mint ő, és hamar megbetegedett. Így a kényszerházasság lényegében betegápolás lett Eszter számára. Mindössze 25 éves volt, amikor megözvegyült. Visszakerült a szülői házhoz, de ekkor már ő is tüdőbeteg volt. Másfél évi ápolás után 1865. május 13-án halt meg. A Deszka templomból temették, a családi kriptában nyugszik, amely a templom közelében található. Eszter még a betegágyán beszélt édesanyjának arról, hogy az épülő új templom tornyába szeretné, ha harangot öntetnének. Ez a kívánsága halála első évfordulójára teljesült, és ma is szól a Kossuth utcai templom tornyában a róla elnevezett Eszter harang. Az örökösök nélkül maradt házaspár mindenre kiterjedő végrendeletet készített, és a hatalmas összegű vagyont a református egyházra hagyták. Ebből épült a leégett Deszka templom is. A halottasszobát pedig azon állapotában bezáratták. Benne képek és bútorok őrzik a család történetét. A házat 1976-ban lebontották. Ennek kárpótlási összegéből vásároltuk a Kossuth utcai székház melletti ingatlant, és építettük fel a közel ezer négyzetméter hasznos alapterületű ifjúsági központot. Itt kapott helyet 27 évi raktározás után az említett emlékszoba berendezése is. Látogatók számára külön kérésre szívesen bemutatjuk.
A Nyilas Misi Ház egyéb helyiségei, udvara és végében a fedett szín azonban a nyüzsgő élet színtere. A földszinti oratóriumban ifjúsági bibliaórák vannak, felnőtt konfirmációs csoport felkészítése és egyéb hitéleti tevékenységek zajlanak. Az emeleti auditóriumban tantermi körülmények között folyik a konfirmációi előkészítés. Itt tartjuk szeretetvendégségeinket is, valamint egyéb előadásokat, tudományos tanácskozásokat. Ez a terem eddig három kiállításnak volt a színtere. Ugyanitt van minden második héten a csángó táncház, melyhez muzsikát az Esztenás Együttes szolgáltatja. Az emeleti hálószobákban (dormitóriumban) egyre gyakrabban fordulnak meg hálóvendégek. A hazaiakon kívül a Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből is. A vendégszobák befogadóképessége 30-40 főre tehető.
A jelenünkről annyit, hogy március 14-én, vasárnap a ház udvarán emlékezünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 155. évfordulójára Koltay Gergely és a Kormorán Együttes koncertjével. Ez az alkalom egyben a ház felszentelésének első évfordulója is. Március 21-én, vasárnap tervezzük református könyvesboltunk megnyitását, melyet egyházkerületünk egész közössége figyelmébe ajánlunk.
Az eddig elvégzett munkáért Istené legyen a dicsőség. Soli Deo Gloria!

Szabó Sándor
miskolci lelkipásztor