A 75 éves Szathmáry Sándor professzor köszöntése

A meghitt alkalmat Csomós József püspök igei áldáskívánása nyitotta meg, melynek során visszatekintett a tudós teológus lelkészi pályájának, tudományos munkásságának fontosabb állomásaira, eseményeire. Dr. Szűcs Ferenc professzor a Doktorok Kollégiuma elnöksége nevében köszöntötte az ünnepeltet, aki másfél évtizeden keresztül a Doktorok Kollégiuma főtitkáraként szervezte és irányította egyházunk tanulmányi munkáját. Köszöntötte a jeles tudóst dr. Kádár Zsolt esperes, a Doktorok Kollégiuma jelenlegi főtitkára, átadva e testület megbecsülésének jeleként az emlékeztető ajándékot.
Az utóbbi évek során Szathmáry professzor komoly könyvkiadói, szerkesztői tevékenységet is folytatott. A 75 esztendőhöz illően 75 teológiai munka megírásában, fordításában, szerkesztésében vett részt. 75 évesen is tanít, publikál, fáradhatatlanul munkálkodik egyházunk tudományos műhelyeiben. Emellett országszerte ismert igehirdető, evangelizátor. Neve és munkái ismertek külföl­dön is, főképpen német nyelvterületen. A hazai ökumené köreiben is az egyik legjelentősebb protestáns teológusként tartják számon.
A köszöntésekre válaszolva Szathmáry professzor kitért arra, hogy Istentől kapott feladatnak tekintette azt a tudományos teológiai munkát, amelyet soha nem lehet abbahagyni, hiszen mindenkor újabb és újabb kihívást jelent az egyház számára az, hogy az evangélium alapján megfogalmazza a küldetése szerinti aktuális választ a hit, az istentisztelet, az egyházi felelősségvállalás vonatkozásában, mindezzel etikai útmutatást adva a kor emberének.
A bensőséges együttlét után a résztvevőket a Doktorok Kollégiuma elnöksége hívta meg a Lillafüredi Palota Szálló különtermébe, ahol díszebédet adtak Szathmáry professzor úr tiszteletére.
kzs