Adj új erőt, Urunk! - (10 éves a Bőcsi Református Nőszövetség)

Isten sok lehetőséget adott a szolgálatra az elmúlt tíz esztendőben, és sok erőt is, hogy elvégezhessük mindazt, amit ránk bízott. A tíz esztendő sok-sok áldásáért adtunk hálát ezen a konferencián.
Eljöttek és velünk együtt ünnepeltek a Borsod-Gömöri Egyházmegye gyülekezeti nőszövetségei.
Konferenciánkat dr. Pásztor Jánosné, a Református Nőszövetség országos elnöke vezette, aki bevezetőjében elmondta: nem is lehetne szebben ünnepelni egy ilyen évfordulót, mint hogy konferenciát rendezünk, ahol együtt lehetünk azokkal, akiknek élete, útja, szolgálata a közös küldetésben egybefonódik a miénkkel.  A témát is ő választotta: A Kincs (mennyei és földi kincsek). Négy előadást hallhattunk ezzel kapcsolatban, amelyeket az országos elnökség tagjai tartottak:

1. „Ahol van a kincsed, ott lesz a szíved is…” – dr. Pásztor Jánosné
2. „A ránk bízott kincs…” - dr. Márkus Mihályné
3. „…kincsed lesz a mennyben…” – Derencsényi Zsuzsanna
4. „A mennyek országa hasonló a szántóföldben elrejtett kincshez…” Magyarné Balogh Erzsébet.
Ezek az előadások megerősítettek bennünket abban, hogy Isten ránk is bízott kincseket azért, hogy szolgáljunk vele másoknak. A mi kincseink nem látványos kincsek, nem fénylenek, de mindarra, amit mi tovább tudunk adni – a hitre, reményre és szeretetre – ma is nagy szüksége van a világnak.
Jó volt megállni és együtt átgondolni: hogyan is állunk a kincsekkel. Isten elé állni és bűnbánattal számot adni lelkünk elherdált kincseiről és hálát adni azokért a kincsekért, amelyekkel szolgálni tudunk.
Nem könnyű ma Magyarországon a nőszövetségek munkája. Sokszor találkozunk meg nem értéssel, ellenállással. Sokszor töredékes a szolgálatunk, sokszor „belefáradunk”. De Isten mindig a segítségünkre siet, amikor imádságban arra kérjük: Adj új erőt, Urunk!

Szőnyiné Cseke Tünde
lelkipásztor