Olykor kettő is akad…

Vegyük először Máté evangéliumát, mely köztudottan zsidó származású olvasóknak íródott. A zsidó világban rendkívül fontos volt, hogy ki melyik családba tartozik, kinek a fia, kinek a leszármazottja. Ezen kívül azonban más fontos információkat is hordoz a felsorolás.

Jézus életét Izráel történelmének keretében helyezi el Máté: ha csak végigfutjuk is a listát, egyik nagy történelmi nevet a másik után találjuk, ezek pedig emlékeztetnek minket Isten üdvtervének korábbi mozzanataira, arra, hogy Jézus születése egy nagy terv része. Máté háromszor tizennégy generációt számlál össze, jelezve, hogy a felkészülés ideje eltelt, Jézus az idők teljességével jön el. Királyi örökséget képviselve Jézus a zsidók királya, sőt, nemcsak királyi vérből való, de Dávid királyi trónjának örököse, az ígéretek örököse. A nemzetségtáblázat Jézus születésének tényével zárul. Nem véletlenül került hát egy unalmas felsorolás az evangélium elejére, hanem fontos bevezető gondolatokat tartalmaz.

Lukács evangéliumának táblázata sok szempontból különbözik Máté leírásától. Távolabb viszi a kezdeteket: Ádámig, aki Isten fia. Ezzel tágabb keretbe helyezi Jézus születését, nem csupán a zsidó környezetet láttatva, hanem az egész emberi nem történetének szempontjából. És csak ezután jön az igazi érdekesség: Dávidig párhuzamos a két lista, Dávidtól azonban eltérnek egymástól. Dávidtól Máté a Salamoni leszármazást követi, míg Lukács Dávid másik fiát, Nátánt választja. Innentől Józsefig csak két név azonos: Sealtiél és Zerubábel. Hogyan lehet ez?

Többféle magyarázat létezik. Az egyik szerint Lukács valójában Mária családfáját mutatja be. Ebbe a családba fogadták be Józsefet, aki tehát Jákób fia a Máriával való házassága által: így nevezi az evangélista ezt József családfájának. Bár nem volt szokás női ágon családfát írni, mégis előfordulhatott, hiszen Jézus születése nem szokványos: emberi apa nélkül, Istentől származik. Egy másik magyarázat szerint Lukács a fizikai, vér szerinti leszármazást jegyezte fel, míg Máté a hivatalos, a trón öröklése szempontjából megfogalmazott nemzetségtáblát.

Nem vagyok írástudó, csak bibliaolvasó. Nem tudnám eldönteni, hogy melyik magyarázat helytálló, mert nekem mindkettő egyformán valószínűnek tűnik.

Családfából és magyarázatból olykor kettő is akad...

(szerk)