Kérdőjelek

  • Olykor kettő is akad…

    Manapság furcsának tűnik egy írást családfával, származással, nevek sorolásával kezdeni. Ráadásul ezek a nevek nehezen olvashatóak, idegenek. Ha pedig az Írás azért van, mert abban van mindaz, amit fontos tudnunk a mi üdvösségünk szempontjából, akkor miért fontos egy családfa? Vagy kettő? Ráadásul aki veszi a fáradságot, és végigolvassa őket, arra is ráébred, hogy ezek sok szempontból különbözőek. Most akkor melyik az igazi? Vagy Józsefnek két apja volt, két különböző családfája, esetleg tévednek az evangéliumok?

  • Pünkösd és Bábel

    Pünkösd ünnepe kapcsán elgondolkodhatunk Istennek azon a csodáján, hogy a tanítványi bizonyságtételt az igen vegyes összetételű hallgatóság minden tagja a saját nyelvén értette. Szokás ilyenkor párhuzamot keresni a bábeli nyelvzavar történetével, ám a kép nem ilyen egyszerű, és kérdéseket vet fel. Vajon a bábeli eseménysorban büntetésként a mai értelemben vett nyelvcsaládok és nyelvek jöttek létre a maguk szép rendje szerint, amelyekben olykor-olykor még el is gyönyörködhetünk? Vagy a pünkösdi történet arról szól, hogy Isten Szent Lelke tolmácsként működött a sokfelől jött emberek tömegében? Vagy más mondanivalót sejthetünk e bibliai leírásokban? Erről kérdeztük Török István vallástanár lelkipásztort.