Hírcsokor a Sárospataki gyülekezet életéből

Fassang László nemzetközi hírű orgonaművész a 90. zsoltár dallamára improvizált, szülei, akik az operaház művészei, zongora, fuvola, nagybőgő kamarazenei összeállítással örvendeztették meg a gyülekezetet. Fassang „anyuka" haza jön Sárospatakra, hiszen László Gézának, a pataki gyülekezet tiszteletbeli főgondnokának a lánya. Hitvalló életük mécsesként világít környezetükben. E napon megemlékezett az egyházközség Katona György mérnökről. 110 évvel ezelőtt szentelték fel újra a pataki templomot egy nagyszabású átépítést követően. Katona György nem csak a templom átépítési munkálataival hagyott maradandó nyomot az utókornak, hanem ő tervezte a Mudrány éttermet, valamint számos hegyközi és Bodrogparti település templomát is ő tervezte. Unokája, Katona László egy emlékérmet készíttetett ez alkalomból, melynek bronz példányait a sárospataki Mooser orgona felújítása céljára az egyházközségnek adományozta. Sárospatakon a választópolgárok bizalmából dr. Hörcsik Richárd egyháztörténész professzor, országgyűlési képviselő, a pataki gyülekezet presbitere nyerte el a polgármesteri tisztséggel járó közszolgálatot. Áldást kérve munkájára, gratulálunk sikeréhez.

Október 15.

A sárospataki gyülekezetben ötödik esztendeje szolgáló Tar László Péter beosztott lelkészt a mádi gyülekezet megválasztotta lelkipásztorául. Búcsúszolgálata alkalmából a nőszövetség, az ifjúsági kör és az énekkar tagjai szeretettel fejezték ki köszönetüket itteni szolgálatáért. A templomi galériába pedig Széles Lajos Debrecenből hozta el fotókiállítását, képei az egyház különböző szolgálati területeit mutatják be. A megnyitón Virágh Sándor lelkipásztor szólt a hitből való cselekedetek és a példaadás fontosságáról.

November 5.

Pitti Katalin operaénekesnő adott jótékonysági koncertet az orgonánkért. A művésznővel való találkozásra három alkalom is kínálkozott sárospataki látogatása során. A Lorántffy-teremben tea mellett mód nyílt kötetlen beszélgetésre életpályájáról, művészi hitvallásról, a magyarság sorskérdéseiről. A vasárnap délelőtti istentiszteleten igeolvasással, Balassi Bálint verses imádságainak éneklésével szolgált, és emlékezetes marad, ahogy a sorok közt haladva áldó énekével erőt és szeretetet árasztott az emberek felé. Egyházi művekből összeállított hangversenyét a Református Kollégium imatermében Virágh András orgonaművész kísérte.

November 11.

Testvérgyülekezetünkből, a Szatmárnémeti Láncos Templomból két énekkar látogatott el hozzánk, ápolva a tíz éve meglévő jó kapcsolatokat. Gyülekezeti tagjaink vendégszeretete otthonukba fogadta a trianoni határon túlra szakadt testvéreink hatvanfős csoportját. Nagy sikerű közös estet tartottunk a Mudrány teremben, ahol először a Református Általános Iskola valamennyi tanulója és tanítója részvételével színpompás szüreti dalos táncos műsort láthatott a nagy tetszést nyilvánító közönség. Ezt követően a sárospataki 8-kor együttes - Karacs Mónika, Nagy Zsolt és Donkó József - megható, hitet és hazaszeretetet ébresztő összeállításának lehettünk részesei. Végül énekkarunk és a lelkészházaspárok fellépésével a református bálok sikerszámai hangzottak el, a zenekari kíséretet a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárai, Váradi Zoltán, Mazug Péter és Fedorcsák Katalin látták el. Vasárnap az istentiszteleten Korda Zoltán hirdette az igét, igeolvasással, imádsággal Szilágyi Balázs szolgált. Az Orosz Márta karnagy vezette szatmári ifjúsági és felnőtt kórus éneklése mellett köszöntő versek hangzottak el Kádárné Szász Hilda és Hankovszki Ilona ajkáról. A találkozás megerősítette testvériségünket, feltöltekezést adott a Krisztusban való élet szolgálatvállalásaihoz, és tudatosította mindnyájunkban: magyarnak lenni hivatás.

Virágh Sándor

lelkipásztor