Hálaadó istentisztelet Bánrévén

A 80 esztendős templom nagymértékű felújítása, tetőcseréje fejeződött be az ősszel. Ezen ünnepi alkalommal adtunk hálát a sikeres megvalósításért. A 135. zsoltár éneklése után Gazda István, a Borsod-Gömöri Egyházmegye esperese hirdette az igét a Királyok II. könyve 22. része alapján. Az ige szavai rámutattak arra, ha az Úr útjaiban járunk, áldás lesz a népre, de ha elhagyjuk őt, átok sújt reánk. Ezt követően Gere Gáborné, a gyülekezet lelkipásztora számolt be a felújításról. Köszönetét fejezte ki az Egyházmegyének jelentős anyagi támogatásukért. Köszönte a polgármester és a községi képviselőtestület segítségét, valamint a presbiterek és a hívek adományait, melyeket önzetlenül, örömmel és Isten iránti hálával adtak. Kulcsár Csaba gondnok úr szólt az elmúlt 80 év örömeiről és gondjairól, részletesen taglalta a felújítás menetét. Ez alkalomból Hajdú Gábor József, a község polgármestere a templom stílusjegyeit hordozó kovácsoltvas csillárt adományozott, melyet László Ottó felvidéki iparművész készített. Egy-egy ige szívünkre helyezésével köszöntötték a gyülekezetet: dr. Molnár Pál, az egyházmegye gondnoka, Cseh István kanonok úr, valamint a megjelent lelkészek. Az ünnepi istentiszteletet szavalatukkal színesítették a gyülekezet fiataljai: Schmidt Zsófia, Tóth Eszter és Varga Albert. A 471. dicséret éneklésével zárult ezen ünnepi alkalom, majd átsétáltunk az iskolába a terített asztalhoz.

Emlékezetes nap volt, hiszen közösen adhattunk hálát Istennek az épület megújulásáért, s együtt fohászkodhattunk lelkünk, gyülekezetünk és nemzetünk megújításáért is.

Tóth Eszter