Gyülekezeti Hírek

 • Átadó és hálaadó istentisztelet Bükkábrányban

  Ünnepi hálaadó istentisztelettel egybekötött átadó ünnepséget tartottak a Bükkábrányi Református Missziói Egyházközségben október 30-án délután, ahol a parókia, a gyülekezeti terem és a templom külső felújításáért adtak hálát.
 • Lelkészbeiktatás Miskolcon

  2022. október 29-én ünnepi istentisztelet keretei között került beiktatásra Meleg Attila lelkipásztort. Az ünnepséget képekben mutatjuk be.
 • Lelkészbeiktatás Sajószentpéteren

  2022. október 16-án ünnepi Istentisztelet keretében iktatta be Marozsák Dánielt lelkipásztori tisztébe a Borsod- Gömöri Református Egyházmegye képviseletébe Szőnyi Tamás esperes.
 • Hálaadással Noszvajon

  Augusztus 28-án délután hálaadó istentiszteletet tartottak Noszvajon, az elmúlt öt évben teljeskörű felújításon átesett épületekért és az Anda lelkészházaspár 20 éves szolgálatáért.
 • Hálaadó Hejőbábán

  Augusztus 14-én vasárnap délután a Hejőbábai Református Egyházközség tagjai közösen adtak hálát az új templomtetőért, a jubiláló konfirmandusokért és az új kenyérért!
 • A Lelkészegyesület nyári konferenciája

  A Magyar Református Lelkészegyesület 2022. augusztus 1-4. között Sárospatakon tartotta Nyári Konferenciáját a Zsinat Elnökségi Tanácsának támogatásával.
 • Megemlékezés Sajószentpéteren

  Július 31-én Jánosdeák Mátyásra, a gyülekezet egykori kántortanítójára és iskola igazgatóra emlékeztek Sajószentpéteren a református Nagytemplomban.
 • Sárospataki népfőiskolai felhívás

  A Sárospataki Református Teológiai Akadémia Presbiteri és Gyülekezeti-munkás Népfőiskolájának 2022. szeptemberében tanfolyamot indít
 • Kerületi Közgyűlés

  Közgyűlésen a püspöki jelentés és a kerületi bizottsági jelentések mellett az alkotó tagok döntöttek több kerületi intézményt, gyülekezetet és az SZMSZ-t érintő kérdésekben is.
 • Hálaadó Nyíriben

  2022. június 26-án Nyíriben ünnepi istentiszteletet tartottak, melyen a templom felújításáért adtak hálát az összegyűltek.
 • Gyülekezeti találkozó Sárospatakon

  A Tiszáninneni Református Egyházkerület gyülekezeti találkozóján több mint 800 résztvevő gyűlt össze június 25-én a Sárospataki Kollégiumban.
 • Az Élet vize

  A nyári forróságban különösen is felértékelődik a tiszta víz, ami nemcsak szomjat olt, de adott esetben életmentő szerepe is van.
 • Megjelent a ReForrás Pünkösdi száma

  A Reforrás pünkösdi számában fogalkozunk a konfirmációval, az ukrajnai menekültek fogadásával, kerületünk gyülekezeteivel és kiemelt helyen a Borsod-Gömöri egyházmegyével.
 • A Generális Konvent zárónyilatkozata

  Több év kihagyás után újra összeült a Generális Konvent, a Kárpát-medencei református egyházak 2004-ben létrejött tanácskozó és javaslattevő testülete.
 • Támogatási felhívás módosítása

  A Tiszáninneni Református Egyházkerület, mint Támogató, márciusban felhívást tett közzé gyülekezeti programok 2022. évi támogatására.Támogató a felhívást a következőkben módosítja, megnövelve a támogatásra jogosult pályázók körét
 • Nyári gyermek- és ifjúsági konferencia

  A Tiszáninneni Református Egyházkerület az idei évben újra megrendezi a nyári gyermek- és ifjúsági konferenciáját, 2022. július 11 - július 16. közötti héten.
 • Egyházzenei szakmai nap

  Örömmel adunk hírt az április 9-én tartandó egyházzenei szakmai napról, ami 10 órakor veszi kezdetét az Egyházkerületi Székházban
 • Egyházkerületünk támogatási felhívása gyülekezeti programok megvalósítására

  A Tiszáninneni Református Egyházkerület szeretné a maga eszközeivel kezdeményezni és támogatni azokat a gyülekezeti programokat, amelyek hitépítő, evangelizációs, missziós, kulturális jellegüknél fogva hozzájárulnak a helyi közösségek erősítéséhez, a gyülekezetek közötti kapcsolatok építéséhez, református közösségi élmény nyomán szolgálatunk, missziónk kiteljesítéséhez.
< 1 2 3 4 5 6 7 ... 31 32 33 >