Gyülekezeti Hírek

 • A Generális Konvent zárónyilatkozata

  Több év kihagyás után újra összeült a Generális Konvent, a Kárpát-medencei református egyházak 2004-ben létrejött tanácskozó és javaslattevő testülete.
 • Támogatási felhívás módosítása

  A Tiszáninneni Református Egyházkerület, mint Támogató, márciusban felhívást tett közzé gyülekezeti programok 2022. évi támogatására.Támogató a felhívást a következőkben módosítja, megnövelve a támogatásra jogosult pályázók körét
 • Nyári gyermek- és ifjúsági konferencia

  A Tiszáninneni Református Egyházkerület az idei évben újra megrendezi a nyári gyermek- és ifjúsági konferenciáját, 2022. július 11 - július 16. közötti héten.
 • Egyházzenei szakmai nap

  Örömmel adunk hírt az április 9-én tartandó egyházzenei szakmai napról, ami 10 órakor veszi kezdetét az Egyházkerületi Székházban
 • Egyházkerületünk támogatási felhívása gyülekezeti programok megvalósítására

  A Tiszáninneni Református Egyházkerület szeretné a maga eszközeivel kezdeményezni és támogatni azokat a gyülekezeti programokat, amelyek hitépítő, evangelizációs, missziós, kulturális jellegüknél fogva hozzájárulnak a helyi közösségek erősítéséhez, a gyülekezetek közötti kapcsolatok építéséhez, református közösségi élmény nyomán szolgálatunk, missziónk kiteljesítéséhez.
 • Közös imádságban!

  Március 4-én pénteken a Tiszáninneni Református Egyházkerület székházában közös imádságra gyűltek össze. Az ökumenikus világimanap ez évi tematikáját idén Anglia, Wales és Észak- Írország keresztyén női közössége állította össze.
 • Adomány a kárpátaljai református testvéreknek

  A Magyar Református Egyház Zsinatának Elnőksége arra kéri valamennyi gyülekezetét, hogy ajánlják föl közösen március 20-i perselyadományainkat a kárpátaljai református testvéreink megsegítésére.
 • Többezer ember befogadására készültek fel a reformátusok

  Mostanáig több mint kétezer menekülőt helyeztek el a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) átmeneti menedékhelyein vagy református intézmények szálláshelyein, de a gyülekezetek, kollégiumok és iskolák is egymás után ajánlják fel segítségüket. Az összefogásnak köszönhetően a reformátusok további ezrek befogadására is képesek lehetnek már a következő napokban.
 • Segítsünk, hogy segíthessenek

  A Magyar Református Szeretetszolgálat naponta több millió forint értékben segít adományaival, jelenleg a szálláshelyek szűkössége jelenti a legnagyobb kihívást.
 • Segítséget nyújt a református egyház az ukrajnai válságban

  Élelmiszer-szállítmánnyal és adománygyűjtéssel is segíti a Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálata az ukrajnai háborútól szenvedőket. A lelki vezetők eközben imára buzdítanak a békért, és folyamatosan kapcsolatot tartanak a kárpátaljai testvérekkel, teljes támogatásukról biztosítva a helyi közösséget.
 • Életre szóló választás

  A házassághete kapcsán beszélgettem Juhász Péterrel és feleségével Oltványi Jolánnal , akik a Miskolc-Avasi gyülekezet aktív tagjai, akik az Istentiszteletre ma is karonfogva érkeznek.
 • A borsodsziráki imaház

  Tavaly szeptember 9-én tartották a Borsodsziráki Református anyaegyházköszség imaházának átadását. Az akkori ünnepségről Szmolka-Tárkányi Csilla Edith lelkipásztor beszámolóját olvashatják.
 • Újévi fogadás

  Az Egyházkerület hagyományaihoz híven idén is újévi fogadást rendezett a Levay József Református Gimnáziumának tornacsarnokában.
 • Aloldalak elérése - közlemény

  A honlap és az aloldalak átalakítási munkálatai miatt a gyülekezeti és intézményi aloldalak régi elérési címe megváltozott.
 • Ökumenikus imahét

  Január 17 és 22. között, idén is megrendezésre került az ökumenikus imahét. Az alkalmakat a miskolci felekezetek templomaiban tarották, ahol mindenki közösen imádkozhatott, felekezetre való tekintet nélkül.
 • Nekézseny

  Megvalósult az EGYH-KCP-15-P-0082 azonosítószámú pályázat „A nekézsenyi református parókia építése” c. projektje. A pályázat keretében a Tiszáninneni: Református Egyházkerület a parókia építését 45.000.000 Ft támogatásból valósította meg.
 • Lelkészbeiktatás

  Ünnepi istentisztelet keretén belül december 05-én beiktatták Kulikné Farkas Tímea nagytiszteletű asszonyt.
 • Lelkészi Csendesnap Mályiban

  December 3-4. között lelkészi csendesnapot tartott a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkészi közössége Mályiban, a Mécses Központban
 • Esperes szentelés Mérán

  Október 31-én ünnepélyes keretek között szentelték fel Kusnyír Lászlót, az Abaúji Egyházmegye esperesét.
< 1 2 3 4 5 6 ... 29 30 31 >