Visszaemlékezés

 • Patak Regőseire emlékezem

  1939-ben történt, hogy akkori teológusok, dr. Újszászy Kálmán professzor által életre hívott faluszemináriumban folytatólagosan olvastuk Kodolányi János Süllyedő világ című munkáját. Benne az író nem kisebb feladatra vállalkozott, minthogy felszínre hozzon egy egyéni embersorsokhoz, ugyanakkor faluközösséghez kötődő, lassan feledés homályába merülő korszakot, ahogy az író találóan nevezte, egy süllyedő világot.

 • Emlékezet a pataki diák, Horkay József nyugdíjas református lelkipásztorra

  Gyászoló Szeretteim!

  1930 szeptemberében - 10 évesen - együtt indultunk sok-sok közös jellemzővel akkor legfőbb célunk felé, hogy pataki diákok legyünk és lehessünk. Ekkor ugyan még nem tudtuk, amit a költő így fogalmaz: „Diák marad az ember, amíg él, / S leckéjét a sírig tanulja, / S nehezebbet folyvást a réginél." Azután és azóta megtanultuk megint közösen, de most már együtt - először itt Patakon 12 diákéven át - majd pedig eddig 85 éve a földi életben.

 • A fák állva halnak meg (búcsú atyai barátomtól, Pápay Sándor tanártársamtól és cserkésztestvéremtől)

  „Hitvallásom:

  Köszönöm a Gondviselőnek, hogy emelt fővel járhatok. Csak az Úristen segítségével alakulhatott ki bennem egy olyan túlélési stratégia, amelyben sikerült megőriznem a legdurvább, a legaljasabb, a leggonoszabb világban magam világát. Példaképeim segítettek a saját utamon járni... Egyet tudok, hogy a jót csupán a jóért teszem. Nem várok viszonzást, hálaszót, mert ami nekem jó, az jó másnak is. Így csak örökségemet osztottam szét, és ennyit tenni kellett."

   

 • Októberi ünnepeink

  Ézs 40, 2. „Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért."

 • Száz éve született Darányi Lajos püspök

  Egy fejkendős néni 1917 szeptemberében kézen fogva vezetett egy tizenkét éves parasztfiúcskát a Sárospataki Református Gimnázium épületébe. Az akkori igazgató rosszallóan jegyezte meg:

 • 60. évfolyamában a Sárospataki Református Lapok

  Hatvan éves a Sárospataki Református Lapok, melynek első, 1905-ben megjelent számából mutatjuk be most az akkori küldetésre vonatkozó részleteket, melyek közül ma is sok aktuális. Igaza van, kedves figyelmesen olvasó Olvasó, hogy 1905 óta nem hatvan esztendő telt el. A kiadás azonban sokáig szünetelt, így értünk most a 60. évbe.

 • Államiasítás – államosítás

  1948 felé - néhány református aspektus (A magyar református közoktatási intézmények államosításának 60. évfordulójára)

 • 450 éve ülésezett a tarcali zsinat

  A 16. század igen mozgalmas hatodik évtizedében a magyarországi reformációnak talán a legmeghatározóbb döntései születtek meg: tarcali zsinatok 1561, 1562, 1564, tordai zsinat 1563, gönci zsinat 1566, debreceni zsinat 1567.