Hit és kultúra

  • Bocskai küzdelme: nemzete szabadságáért és az igaz keresztyén hitért!

    Az 1604. év tavaszán válságos idők következtek mind a nemzetre, mind a pro­testáns egyházra. Felvetődött mindkettőre nézve a „lenni vagy nem lenni" kérdése, de erre a kérdésre békés úton kedvező feleletet nem remélhettek. Eleget kértek, könyörögtek Rudolf királynál és az udvarnál, eléggé fel­tárták igazukat az 1604 márciusában berekesztett kassai országgyűlésen, mégsem találtak meghallgatásra. Élesen felvetődött az a kérdés, ki legyen az, aki vezetővé lehet a fegyveres önvédelem útján a „vallásháborítások" miatt. A török hódoltságba menekült erdélyi főurak - közöttük az akkor még fiatal Bethlen Gábor - Bocskai Istvánra „vetették tekintetüket".

  • Tolnai Dali János (1606-1660)

    Négyszáz éve született az angliai puritanizmus magyarországi népszerűsítője, egyik kiemelkedő egyénisége: Tolnai Dali János.