„Hadd hirdessem a Te nevedet…” - 100 éve született Gárdonyi Zoltán

Virágvasárnap délután a Cantus Firmus Egyházzenei Alapítvány szervezésében Miskolcon az avasi templomban Gárdonyi-művekből összeállított ünnepi hangversenyt tartott a kibővített Cantus Firmus Énekkar Szűcs Sándor karnagy vezetésével.

Hangó István lelkipásztor megnyitója után Csomós József püspök úr mondott igei köszöntést, majd dr. Rózsa Tibor méltatta Gárdonyi Zoltán munkásságát, kiemelve a zeneszerző hűségét hite és magyarsága iránt. A hangversenyt megtisztelte jelenlétével a család több tagja. Ezúton is megköszönjük Gárdonyi Zsolt orgonaművész professzor úrnak és kedves feleségének, valamint Gárdonyi Dánielnek, a zeneszerző unokájának, hogy a meghívásnak nagy örömünkre eleget tettek. Előttük megszólaltatni a műveket még nagyobb felelősséget jelentett. A műsor összeállításában a szervezők a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan a műfaji sokszínűségre törekedtek. Kíséretes és a capella kórusművek mellett orgonaszóló, hegedű orgona kettős és kamaradarab is felhangzott. Az orgonán Gárdonyi Dániel egyházzenei főiskolai hallgató játszott, ami külön megtiszteltetés volt. A Három nagyheti kép előadására a szimfónikus zenekar néhány tagját sikerült megnyerni.

Gárdonyi Zoltán 1949-ig a Zeneakadémia feloszlatott protestáns egyházzenei tanszékének utolsó vezetője volt. Műveiben az evangélium legtisztább üzenete hangzik fel a zene nyelvén. Mondanivalója a mai hallgató számára is megrendítő és megindító egyben. Életében mélységeket és magasságokat járt be, elismerésekben és megpróbáltatásokban volt része, de soha el nem csüggedt. Református hitében és magyarságában meg nem ingott. Hitvallása ma is világos és érthető. Élete utolsó éveit Németországban töltötte. Ott is halt meg 1986-ban. Végakarata szerint jeltelen sírban nyugszik.

Az életmű ismeretében még felemelőbben hangzott a koncert utolsó darabja a több száz éves falak között. A 90. zsoltár feldolgozása valóban a zeneszerzőnek, Isten emberének imádsága: Uram Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. A záróakkord a leintés után még szinte percekig zengett az ősi falak között és a hallgatóság szívében.

A Cantus Firmus Énekkar és a közreműködő művészek ezzel a megható és nagy elismerést kiváltó egyházzenei hangversennyel tisztelegtek Gárdonyi Zoltán személye és művészete előtt.

Az emlékezetes délutánon alkalom nyílott a kötetlenebb együttlétre is. Az avasi gyülekezet szeretetvendégségre invitálta az érdeklődőket, amelyen bensőséges hangulatban köszönthettük fel Gárdonyi Zsolt professzor urat 60. születésnapja alkalmából. Az ünnepelt a kedves megemlékezésért meghatott szavakkal mondott köszönetet, majd a művészi és baráti kapcsolatok folytatásának kölcsönös megerősítése után búcsúztak egymástól a jelenlévők.

Dr. Rózsa Tibor

Miskolc