Egyéb

  • Őrségváltás

    Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés!
    Tiszáninneni Részzsinat! Atyák és Testvérek! Kedves Vendégeink! Az általános tisztújítás egyházkerületünkben e mai ünnepi alkalommal véget ért.

  • Kövek a Bibliában

    A Sárospataki Református Lapok 2011. pünkösdi számában a 11-ik oldalon közölt cikkhez további képek.