SEGÍTHETÜNK

Felgyorsult világban élünk. Ez kétségkívül hatással van mindenre, és mindenkire. Nehéz most eligazodni a világ dolgaiban felnőttnek, gyermeknek egyaránt. De Isten igéje, útmutatást nyújt mindannyiunk számára. „ ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata,…”.

Ebben a sokszor zavaros világban, egyre több család szakad szét, emiatt gyermekek küzdenek hol lelki teherrel, hol tanulási nehézséggel. A református egyház felismerte, hogy ebben a rendezetlenségben szükség van egy olyan intézményi rendszerre, ahol támogatást nyújthat családoknak, pedagógusoknak. A Református EGYMI megalakulása óta több ezer gyermeknek segíti a fejlődését, teremti meg az esélyegyenlőséget. Fejlesztőpedagógusként naponta tapasztalom, hogy a szakemberek jelenléte a református intézményekben, milyen könnyebbséget jelenthet a szülőknek, családoknak, illetve a pedagógiai munkának. A tanító, illetve-tanárképzés sajnos nincs felkészülve a nehézséggel küzdő tanulók oktatására, nevelésére, így a szakemberek jelenléte ezekben az intézményekben ma már nélkülözhetetlen. Gyógypedagógusok, pszichológusok, mozgásfejlesztők, és mi fejlesztőpedagógusok egyaránt azért dolgozunk, hogy a hiányosságokat kiküszöböljük, az önértékelést erősítsük, és a tehetségeket felkaroljuk. Ez a munka a kölcsönös segítségnyújtáson, a megfelelő kommunikáción alapszik. Legfőbb alapelvünk partnereink igényeinek felismerése és kielégítése, valamint a gyermek érdeke. Munkánk mozgató rugója a korai felismerés, a prevenció, mely a szűrő vizsgálatok során realizálódik. 3 éves kortól az elsős osztályig, logopédiai, mozgás illetve képesség szűrésen vesznek részt. a gyermekek illetve a tanulók. Ezek célja, hogy a tanuláshoz szükséges részképességeket feltérképezzük, és ott, ahol kisebb lemaradást tapasztalunk, lehetőség van fejlesztő foglalkozásokon ezek korrekciójára, a felzárkózásra.

Az oktatási intézmények jelenlegi helyzete sok szempontból kedvezőtlen. A magas osztálylétszám, aZ összetétel, illetve hogy a tanító-tanárképzés nem készít fel a nehézséggel küzdő tanulók oktatására, a differenciálásra.

A tanulási nehézség egyre gyakrabban előforduló „probléma”, ami az óvodás korosztálytól a középiskolás korosztályig egyaránt megtapasztalható, és nem csak a szociálisan hátrányosabb családoknál, hanem a jobb körülmények között élőknél is jelen van.

De mi is az tanulási nehézség? Sokszor összetévesztik a tanulási zavarral. A kettő nem ugyanaz. A tanulási zavar, hogy ép intellektus mellett, alacsonyabb tanulási teljesítmény tapasztalható, melynek hátterében az idegrendszer működésének zavara áll fenn. Idegen szóval MCD-vagyis Minimális Cerebrális Diszfunkció. Ez érintheti az írás, (diszgráfia) az olvasás, (diszlexia) helyesírás (diszgrammatizmus) és a számolás (diszkalkulia) területeit. Ők a gyógypedagógia alanyai.

A tanulási nehézség, amikor gyermek átmenetileg lemarad vagy visszaesik a tanulásban. Ezek a nehézségek egy szakmai team-mel jól kezelhetőek. A tünetek, amit elsődleges tüneteknek is nevezhetünk, már árulkodó jelek. A gyermek környezete rendetlen. A viselkedésükben jellemző a hiperaktivitás, az alacsony toleranciaszint, gyakoriak a konfliktusok. A figyelmük nehezen rögzíthető, úgymond mindenre figyelnek, ezért semmire sem tudnak figyelni. Nehezen szelektálnak, ismereteik esetlegesek. Az érzékelés területén jellemző, hogy nagymozgásuk, finommozgásuk koordinálatlan, összerendezetlen. A látáshoz kapcsolódó elemi gondolkodás elégtelen. Saját testüket nem tudják megítélni térben, emiatt az irány és betűtévesztés igen gyakori. Szókincsük szegényes, nehezen fejezik magukat. Emiatt alakulhatnak ki a másodlagos tünetek. A gyermek visszahúzódó, vagy éppen a felgyülemlett feszültségek miatt válik agresszívvá. Ezek mellett megjelenhetnek pszichoszomatikus tünetek: hasfájás, fejfájás.

Az okok hátterében társadalmi, lelki és családi tényezők egyaránt állhatnak. Az oktatás egyre gyorsabb tempót diktál, az infokommunikációs eszközök korlátlan használata, a családban előforduló nehézségek (anyagi gondok, a szülők válása, az alul iskolázottság, kistestvér születése, esetleg gyász) szintén melegágya lehet a tanulási nehézségnek.

Hogyan tudunk segíteni? Dicsérjük a kis és a nagy lépéseket is. Mindig a gyermek erősségeire építsünk. Reális elvárásokat és célokat tűzzünk ki. Valamint rendszeresen konzultáljunk pedagógussal, más szakemberrel. A kulcs a gyerek elfogadása. A pedagógia módszereinek tárháza igényes, és ötletgazdag. Alkalmazzuk!

A sikerhez vezető út néha nehéz, és sokszor lehetetlennek tűnő, ám Saint- Exupery fohásza megtanította: „ Uram nem csodákért fohászkodom……..Taníts meg a kis lépések művészetére! „

Úgy gondolom, szakszolgálatunk szolgáltatást nyújt, számomra ez mégis inkább szolgálat.

Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak…”(1Péter 4:10)