Tavaszköszöntő Est Bükkábrányban

Amikor szeretett lelkipásztoraink, Nagy István Zoltán nagytiszteletű úr és kedves felesége, Nagy-Zsoldos Eszter nagytiszteletű asszony három és fél évvel ezelőtt hozzánk kerültek és a Bükkábrányi Református Missziói Egyházközség élére, szolgálatába álltak, hihetetlen energiával, szeretettel tervezték, szervezték gyülekezetünk hitéletét. A rendszeres bibliaórák, a családlátogatások mellett közösségi programok sora – református bál, gyülekezeti kirándulás, vakációs bibliahét, családi délután, közös filmvetítés – biztosította a közösségfejlesztést.

Sajnos a pandémia óta, illetve miatt sok program elmaradt. A legsikeresebb rendezvény, ami - Istennek hála - minden nyáron megvalósult, a Vakációs Bibliahét volt, aminek látogatottsága évről évre emelkedett, legutóbb már közel nyolcvan gyermek részvételének örülhettünk.

A járvány ideje alatt, a gyülekezeti tagok közül sokan az istentiszteletekről is elmaradtak. Sokat imádkoztunk azért, hogy minél hamarabb véget érjen ez helyzet, hogy ismét együtt örüljünk, együtt adjunk hálát mindenható Istenünknek életünkért, egészségünkért, gyülekezetünkért, hogy megtartott bennünket. Nagyon vártuk már, hogy ismét szabadon lehessenek gyülekezeti programjaink, ahol közösen dicsérhetjük Teremtőnket.

A hosszú bezártság és a téli egyhangúság után nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy Tiszteletes urunk Tavaszköszöntő Estre hívta a gyülekezetet. Örömmel szervezte művész ismerősei, barátai részvételével, szolgálatával.

A rendezvényre 2022. március 11-én 18 órakor került sor, községünk megújult közösségi terének Dudás Sándor Színháztermében.

A Tavaszváró Est fő előadóművésze Marosán Csaba romániai magyar színész volt, aki 2012-ben végzett a Babes- Bolyai Tudományegyetemen, azóta és jelenleg is a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulatának tagja. A művész úr számos egyéni műsorral, szavalóesttel járja az országot, Románia magyar nyelvű iskoláit, Reményik szavaival élve: ” nem hagyom a templomot és az iskolát”. Küldetésszerűen…

Ezen az esten is egyéni műsorával kápráztatott el bennünket. Teljesen szó szerint értendő ez, mert tartalmában hihetetlen gazdagsággal, előadásmódjában ízléses humorral, szuggesztív módon beszélt magyar költőink - Petőfi, Arany, Kányádi, Ady - életpályájának epizódjairól számos versüket felidézve. Mindez átitatva keresztyéni hittel, tisztelettel, alázattal – Isten ott volt velünk….

Az prózai előadás elején és végén, mintegy keretbe foglalva és megerősítve azt, Záhorszki-Hangó Viola theológiai hallgató nagyszerű éneklésében gyönyörködhetett a hallgatóság, akit dr. Romhányi Róbert kísért zongorán.

Visszavárjuk őket.

tavaszkosz

Nagyon vártuk már, és hálásak vagyunk Istennek, hogy együtt lehettünk, együtt örülhettünk. Nyugdíjas pedagógusként mondhatom, életem során ritkán volt részem ilyen színvonalas műsoron részt venni.

Az előadás utáni szeretetvendégségen az öröm, az elismerés, a köszönet szavai hangoztak el minden résztvevőtől.

A rendezvényen a részvétel díjtalan volt, mindenki saját lehetőségeinek megfelelően adományokkal támogatta a Bükkábrányi Református Missziói Egyházközséget.

Gyülekezetünk hálás köszönetet mond Nagy István nagytiszteletű úrnak e tavaszköszöntő meglepetésért. Mindenható Urunk segítse őt további közösségépítő munkájában!

Bükkábrány, 2022. március 16. Székely Ottóné /gyülekezeti tag/