Hittantáborok angol és magyar nyelven

A magyar nyelvű tábor helyszíne az abaújkéri templom és parókia volt augusztus 4. és 8. között, míg az angol nyelvű tábor Gávavencsellőn, az István Király Vendégházban kapott otthont augusztus 10-15. között. Az abaújkéri táborban az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenről, a Szentháromságról tanultunk a különböző bibliai történetek kapcsán, az angol nyelvű hittantáborban pedig a hitismeretek mélyítése mellett az idegen nyelvi ismeretek gyarapítására is lehetőség volt.

Az alábbiakban a gyermekek által írt beszámolókban arról olvashatunk, hogy hogyan is élték meg ők a táborokban eltöltött napokat, s mi volt a legemlékezetesebb számukra.

Keresztény Lilien: A táborban a feladatok nagyon jók és érdekesek voltak. Sokat tanultam mindezek segítségével.

Dögei Aliz: A Sóstói Múzeumfaluba való kirándulást nagyon élveztem. A régi idők házai és használati tárgyai elkápráztattak.

Kiss Norina: A kirándulás emlékezetes volt számomra, mert tartalmas és szép volt. Jó volt betekintést nyerni a régmúlt világába.

Keresztény Dávid: A társaság nagyon jó volt. Sokat nevettünk és tanultunk együtt. Új barátságok is szövődtek.

Keresztény Valter: Ahogyan a testvéreim, úgy én is nagyon jól éreztem magam a táborban.

Tamaska Eszter: Minden nagyon jó volt. Különösen is felemelő volt a nagyok társaságában lenni, együtt mókázni, táncolni és a játékos feladatokban részt venni.

Kálya Eszter: Nagyon építő és érdekes volt számomra, hogy angolul tanulhattam Istenről.

Medve Marianna: Az angol beszédünkben is fejlődtünk, mindamellett sokat énekeltünk Istenről és Istenhez. Továbbá a kézműves foglalkozások is örömömre szolgáltak, sok szép dolog került ki a kezeink alól Mártika néni irányításával. A Kállai Attila által tartott előadás nagyon jó hangulatban telt, felszabadultan is vidáman hallgattuk az előadó sok hasznos tanácsát a virtuális világgal kapcsolatban.

Medve István: Emlékezetes volt számomra, hogy ellátogatott táborunkba Bíró István, korábbi válogatott futballista és edző, aki nemcsak nevében, hanem a foglalkozását tekintve is bíró, hiszen a játékvezetésben is jeleskedett és futballbírók kiképzésével is foglalkozott. Én is szeretem és művelem a focit az utánpótlásban. A vasárnapi istentiszteleten pedig az igaz bíró, Isten előtt álltunk meg az ő házában, elénekelvén a táborban tanult énekeket és a gyülekezet előtt felidézvén az elsajátított aranymondásokat.

Szunyogh Szilvia: Részt vettem mindkét református táborban. Mind a magyar nyelvű, mind az angol nyelvű hittantábor nagyon tetszett. Rendkívüli módon szerettem azokat a napokat, amíg a táborban lehettem, mert nagyon jó foglalkozások voltak és sok játékos tanulás volt Istenről, a mi Urunkról. A játékos tanulás alatt megnyugodott a szívem és boldog voltam… Alig várom, hogy újra mehessek a táborba, mert nagyon szeretem az ott lévő társaságot és magát az egész tábort.

Megelégedésünkre szolgál, hogy a részt vevő gyermekek örömmel és jó szívvel emlékeznek vissza a hittantáborokban eltöltött napokra. Reméljük, hogy nemcsak élményekkel, hanem lelkiekben, hitben és szeretetben is gyarapodtak. Tisztelettel és szeretettel köszönjük meg mindazoknak az áldásos közreműködését, akik eme egyházi rendezvények létrejöttét bármilyen módon is segítették. Köszönet Kállai Attilának, a DJP Hálózat területi vezetőjének közöttünk tartott színvonalas előadásáért; Keresztény-Szalai Márta tanárnőnek a kézműves foglalkozások megszervezéséért és levezetéséért; az Abaújalpári és az Abaújkéri Református Egyházközségeknek, Boldogkőváralja Község Önkormányzatának, hogy a piros kisvonatot rendelkezésünkre bocsájtották- Zavodni Ferenc polgármester úrnak és Bártfai Bettina testvérünknek ebbéli közbenjárásáért; továbbá Abaújkér Község Önkormányzatának és Szabó Gábor polgármester úrnak, hogy az abaújkéri táborban ebédet biztosítottak a gyerekeknek, továbbá Bodnár Izabella Irén gondnok asszonynak, Bodnár Nándorné presbíter asszonynak, Cserjésiné Bodnár Ágota presbiter asszonynak, Erdősné Balogh Judit és Medvéné Koczogh Marianna testvérünknek természetbeni adományáért; s mindazoknak, akik egyéb formában segítették azt, hogy a 2021. évi hittantáborok megrendezésre kerülhessenek magyar és angol nyelven is. S legfőképpen hála és dicsőség az Úrnak, minden tökéletes ajándék szerzőjének, a szeretet Istenének! A hitismeretek és az angol nyelvi ismeretek gazdagításán túl elsősorban arra törekedtünk, hogy a szeretet nyelvét is gyakoroljuk, hisz megtanultuk: „A szeretet az a nyelv, amelyet a vak láthat, a süket hallhat.”, “Love is the language which the deaf can hear and the blind can see.”