PDF letöltése

Reforrás 21/1

 • Hittantáborok angol és magyar nyelven

  2021 augusztusában két hittantábor is megrendezésre került az Abaújkéri Református Egyházközség szervezésében: az egyikben magyar nyelven, a másikban angol nyelven tanulhattak a résztvevő gyermekek Istenről.
 • Esperesi üzenet

  „Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel hatalmasan, hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is őbenne a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. (2 Thessz 1,11-12)
 • Vedd és olvasd!

  Ez a mondat változást munkáló, életet formáló és megtartó erő lett, amikor Augustinus engedelmeskedve ennek a felszólításnak, kézbe vette és olvasni kezdte Isten Igéjét. A holt betűk egyszerre életre keltek és olyan erővel szólították meg a fiatalembert, hogy egész addigi életének hátat fordítva, gyökeres változáson ment át. Augustinus a IV. században élt, akiről mai mértékkel mérve is elmondható, hogy „habzsolta az életet”. Senki nem feltételezte - de legkevésbé ő maga - , hogy éppen az Írás olvasása során találja meg az igazi válaszokat élete nagy kérdéseire és végső soron azt az útmutatást, amelyik az Élet útjára vezette.
 • Hittantáborok angol és magyar nyelven

  2021 augusztusában két hittantábor is megrendezésre került az Abaújkéri Református Egyházközség szervezésében: az egyikben magyar nyelven, a másikban angol nyelven tanulhattak a résztvevő gyermekek Istenről. A magyar nyelvű tábor helyszíne az abaújkéri templom és parókia volt augusztus 4. és 8. között, míg az angol nyelvű tábor Gávavencsellőn, az István Király Vendégházban kapott otthont augusztus 10-15. között. Az abaújkéri táborban az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenről, a Szentháromságról tanultunk a különböző bibliai történetek kapcsán, az angol nyelvű hittantáborban pedig a hitismeretek mélyítése mellett az idegen nyelvi ismeretek gyarapítására is lehetőség volt.