Imaház renoválás Ózdon

Teljes külső-belső felújítás, tetőcsere, valamint egy új rész hozzáépítése mai igényeknek megfelelően teakonyhával, mosdóhelyiségek kialakításával. Évek óta készültünk már erre a munkára, egy ilyen renoválás több millió forintba kerül, nekünk pedig korlátozottak az anyagi lehetőségeink. Azért szorgalmasan gyűjtögettük kis forintjainkat, és imádkoztunk – csodáért. Imádságainkra meglett a válasz, Isten megmutatta gondviselő szeretetét, és adott utakat és lehetőségeket. Az országgyűlési képviselőnket, valamint a város vezetőit kerestük meg gondjainkkal. Ők is átlátták a probléma komolyságát, mert egy málló vakolatú, beomló tetejű épület nem igazán szépíti a városképet. Az imaterem renoválásának a tervét belevették a START munkaprogramba, amely már korábban is sikeres volt a városban. A munkadíjat és járulékait az önkormányzat a pályázat útján nyert összegből fizeti, az egyházközség pedig az építési anyagokat biztosítja. Ez mindkét fél számára kedvező, mert így az önkormányzat tud munkát biztosítani a tartósan munkanélkülieknek, az egyház számára pedig jelentős megtakarítás a munkadíj önkormányzati átvállalása. Az egyház által vállalt önrészt a gyülekezet tagjainak anyagi áldozathozatalával próbáljuk meg biztosítani. A gyülekezet tagjai – többnyire kisnyugdíjasok – erejükön felül adakoznak. Közben keressük a további lehetőségeket, hogy a megkezdett munkát be tudjuk fejezni. Imádságainkban arra kérjük Urunkat, hogy kegyelmével erősítsen bennünket. „ Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők” (Zsolt. 127,1). Mennyei Atyánk most arra tanít bennünket, hogy tanuljuk meg a teljes reá hagyatkozást, s merjük rábízni magunkat. Legyen hitünk hinni abban, hogy Ő valóban tud segíteni, és betölti szükségeinket. Minden gondunkat reá bízva tapasztaljuk meg azt, hogy Őnéki gondja van ránk, és naponként gondot visel rólunk. Amikor Jézus hívta Pétert, hogy szálljon ki a csónakból és járjon a vízen, neki az addig sikerült, amíg Jézusra nézett. Amikor leemelte Jézusról a tekintetét, csak a hullámokat és a tenger mélyét látta maga előtt, kétségbeesett és süllyedni kezdett. Jézus azonban biztos kézzel tartotta meg, s megkérdezte: „Kicsinyhitű, miért kételkedtél?” (Mt.14,31b.) Bennünket is arra tanít, hogy ne kételkedjünk, ne legyen fogyatékos a hitünk, hogy megtapasztalhassuk áldását, segítségét. Bízunk benne, hogy a megkezdett munkát be is tudjuk fejezni, hiszen addig, amíg nincs megfelelő hely, nem tudunk gyülekezeti alkalmakat szervezni. Terveink között szerepel a rendszeres gyülekezeti alkalmak mellett az idősek gondozása, a cigánymisszió, a baba-mama kör újraindítása, a gyermekek számára játszóház kialakítása. Mindezek az evangélium hirdetésének újabb és újabb lehetőségei, s akkor tudjuk megvalósítani, ha a szükséges feltételek adottak. Szeretettel kérjük Kedves Testvéreinket, hordozzanak bennünket imádságaikban, hogy el tudjuk végezni a ránk bízott feladatot, és megújulhasson az imaházunk. Ha valakit Isten Szentlelke arra indít, szeretettel fogadjuk Istentől elkészített adományát a renoválás támogatására a 11734121-20009386-os számlaszámra, vagy az egyházközség címére: Ózd, Szabó Lőrinc út 2.
A mi Urunk áldását, kegyelmét kívánom minden Kedves Testvérem életére!
Lezákné Hajdu Enikő lelkipásztor
Ózd I.