Hittantáborok Zemplénben

Pácin, Karcsa és Karos, Vámosújfalu, Bodrogkeresztúr, Kovácsvágás, Füzér-radvány, Taktaharkány, és még kit tudja hány település gyülekezete gyűjtötte össze gyermekeit, hogy együtt örülhessenek és dicsérhessék Istent. A pácini gyermekek Bartimeussal, Zákeussal, a tanítványok félelmével a tengeren ismerkedhettek meg Jézussal. A karcsai és a karosi gyermekek foglalkoztak a pénz helyével az evangéliumban, egy Paraklétosz kiadású táborfüzet anyagát használva ismerkedtek meg a pénz szerepével, használatával, az adakozással. A tábori vetélkedő nyereménye pedig egy szerencsi pizzázás és fürdőzés volt. A vámosújfalui gyerekek a szabolcsi földvárnál és műemléktemplomnál, majd a nyíregyházi templomnál tettek látogatást, és a sóstói állatkertben nézték meg a teremtés csodáit. Kovácsvágáson a Vasárnapi Iskolaszövetség segítségével dicsérték Istent, és tanultak az Ő hatalmáról. Taktaharkányban Ábrahám történetével ismerkedtek meg a gyermekek, sok segítő kézzel és örömmel találkoztak.
Egyik táborban sem maradt el az együtt éneklés gitárral, zenével, az imádság és a csendesség, a feladatok és az ismeretek elmélyítése, a felejthetetlen játékok, a szabadidős tevékenységek élménye sorversenyekkel, ügyességi játékokkal, filmnézéssel és sok más programmal. A tábor előkészítése sok erőt és felkészülést igényelt, de mindenütt öröm és boldogság volt látni a gyermekek csillogó, örömtől boldog arcát, és hallani őszinteséggel megnyilvánuló hitvallásaikat.
Isten áldja azokat, akik ezeken az alkalmakon szolgáltak, áldja meg gyermekeinket, hogy ismereteik erős hitté növekedjenek, és legyen erő, kitartás a jövő időkben is világítani a kicsiknek, a fiataloknak.
Szabó Ágnes