Gyülekezeti piknik a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközségben

Ezt kívánta elősegíteni az a közösségi alkalmunk, amely a gyülekezet azon tagjainak kívánságából merített erőt, akik azt kívánták, hogy „töltsünk együtt egy napot”. 2012. szeptember 8-án, szombaton délelőtt 10 és délután 4 óra között került megrendezésre a gyülekezeti piknikünk, a gyülekezetünk fenntartásában lévő Jókai Mór Református Általános Iskola udvarán és osztálytermeiben. Már 9 órától gyülekeztek a lelkes önkéntesek, akik gulyásfőzéssel serénykedtek a közel száz fős éhes száj megelégítésében.
10 órától vette kezdetét a lelki közösség, amelyen az áhítatot Fehér Norbert, a gyülekezet vezető lelkésze tartotta. Az első gyülekezetet példaként állítva közösségünk elé hangzott el az Apostolok Cselekedete 2,42-47-ből: „…kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban… az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet üdvözülőkkel.” Mai egyházi életünkben nagy áldás a növekedés, az élő testvéri szeretetközösség megélése, egymás pozitív megismerése, elfogadása. Ezt gyakorolhattuk öt csoportba szerveződve, miután közös énektanulással is dicsőítettük az Urat, dr. Varga László gyülekezetünk főkántorának és dr. Keszi Krisztina zambiai külmisszionáriusunk énektanításának köszönhetően.
A csoportokban az őszinte hangvételű bemutatkozások után együtt gondolkodtunk arról, miben tudnánk előmozdítani a gyülekezeti közösség még mélyebb megélését, miközben hálát adtunk azért, hogy gyülekezetünkben minden korcsoport találhat a maga számára megfelelőt a nagy gyülekezeti alkalmak között is. Hálásak vagyunk a missziói, diakóniai, katechetikai, és sáfársági munkacsoportok létrehozásáért, amelyek révén a lelkészi, a világi presbitervezetők és lelkes önkénteseink munkája még hatékonyabbá teheti a gyülekezet lelki-anyagi közösségének előrehaladását.
A finom ebéd elfogyasztását, amelyet asztalközösségben élhettünk át az iskola udvarán, délután a csoportok beszámolói követték. Majd vetélkedők és játékok vártak ránk, amelyen ifiseink éppúgy jelen voltak, mint gyülekezetünk idősebb tagjai dr. Bartha Árpád presbiterünk vezetésével. Az együtt töltött nap örömét számos fénykép megörökítette, ebből szeretnénk néhányat megosztani az olvasókkal.
A gyülekezeti pikniken szolgáló önkénteseinknek, a szervezőknek és a csoportvezetőknek köszönetet szeretnénk mondani munkájukért, áldozatkészségükért, bízva abban, hogy közösségépítő alkalmunk még számos hasonló lebonyolításához ad számukra erőt és lelkesedést, amelyet minden kedves olvasónk számára is szívből kívánunk.
BFI