Elmúlt a nyár és vele együtt minden?

Ő hallgatott Isten szavára, és elköltözött arra az ismeretlen földre, amiről Isten ígérte, hogy jó föld. Ábrahám megérkezett és hálát adott Istennek. Képet mutattam a gyerekeknek, ahol az oltáron ott volt a vérző bárány. A gyerekek sorra fejezték ki sajnálatukat, és sorra tették fel a kérdést, hogy miért kellett megölni a bárányt. Egy hétéves kisfiú, aki a napközis héten részt vett, felragyogó szemmel idézett egy nehéz bibliai Igét, amit ott tanult: „Vérkiontás nélkül nincsen bűnbocsánat.” Jóllehet Ábrahám nem a bűnért mutatta be az áldozatot, de ez a kisfiú a nyáron valamit megértett a „Bárány véréről”. Kérdezhetjük, kicsik-e a gyerekek Isten szeretetének mélyebb üzenetéhez, a válasz itt van.
Nem múlt el a nyár nyomtalanul! De hadd osszuk meg, hogyan is zajlott gyülekezetünkben:
A nyár kezdetével ellepték a gyerekek és a fiatalok a templomkertben épített játszóteret, és nagy várakozással voltak a nyár felé. Egy pillanatra időzzünk el a játszókertnél! A Szeretethíd nevet kapta, amely egyben az egyházunkban az önkéntesség jelszava. Gyülekezetünk önkénteseinek, a presbitereknek szívéből is elindult a szeretet, és három évvel ezelőtt faanyaggal és munkával együtt felajánlották és elkészítették szó szerint a szeretet hídját egyik végén létrával a másik végén csúszdával, kiegészítve játszókerti elemekkel. Azóta gyerekek és fiatal családok töltik be a templomkertet. Heti rendszerességgel volt nyáron Baba-mama Klub és óvodás-iskolás játszódélután a gyülekezet játszókertjében, de mégis a nyár meghatározó programja volt a minden évben megszervezett napközis hét, ahol a sajóládi és ónodi gyerekekkel együtt tölthettünk egy hetet.
A napközis hét minden reggelét bibliatanulmányozással kezdtük, majd a közös ebéd elfogyasztása után missziós történetet hallgathattak gyermekeink, melyet a kézműves foglalkozások és a közös játszás követett. A program nagy sikerrel zajlott, hiszen naponta 50 gyermeknek hirdethettük Isten igéjét, és nem egy volt közöttük, aki először találkozott az evangéliummal. A korosztály egész széles skálán mozgott, mivel az újszülöttől a főiskolásig minden korosztály részt vett a programban. Hálásak vagyunk azoknak a segítőknek, akik bekapcsolódva a programba önkéntes munkájukkal járultak hozzá a hét sikeréhez. Külön köszönjük Kuruc Tímea hejcei teológusnak a gyermekek közötti szolgálatát. Napról napra láthattuk a boldog és önfeledt gyermeki arcokat, akik a hitben való növekedés mellett közös élményekkel, barátságokkal és örömökkel gazdagodtak.
A nyár azzal folytatódott, hogy megszólítottuk az egész falu lakosságát. Meghívtuk a Magyar Continental Singerst egy koncertre, akik valami csodálatos módon énekkel, mozgással a tiszta evangéliumot hirdették. A koncert nagy lelki felüdülést jelentett több mint kétszáz embernek, jó volt látni az arcukon a boldog békességet. Maga a koncert is áldás volt, de áldás volt a szervezés is. Jó volt megtapasztalni, hogy milyen sok segítő embert hozott össze a program: presbitereket, kismamákat, önkormányzatot, az óvoda és iskola dolgozóit, a falu ifjúságát.
Hála Istennek a nyár elmúltával az élet nem áll meg, a szolgálat folytatódik. Kívánjuk mindenkinek, hogy az Úr szolgálatában a vetés mellett élhesse át az aratás örömét is!
Victor Anna lelkipásztor