Életképek a Zempléni Református Átmeneti Anyaotthonból

2012. május 2. napja igen mozgalmas volt. A kovácsvágási gyülekezet néhány lelkes tagja Tóth Tamás lelkész vezetésével, vetőmagokkal, rotációs kapával, ásóval, gereblyével felszerelkezve eljöttek, és az anyukákkal közösen bevetették az Anyaotthonhoz tartozó kertet. Köszönet az áldozatos és útmutató, példamutató munkájukért.
Ugyanezen a napon szakmai napot is tartottunk, mivel a Miskolci Megyei Módszertani Központ 40 családgondozója intézményi látogatást tett Lantócziné Szomorú Mónika intézményvezető asszony vezetésével. Értékes tapasztalatcserére került sor, hiszen sokukkal munkakapcsolatban állunk.
2012. május 18. napja a Szeretethíd jegyében telt el, hiszen intézményünkben végeztek önkéntes munkát a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának tanulói (7-8-9.osztályosok) vezetőik: Fejér Zoltán és Fejérné Darab Krisztina vezetésével. Feladatuk drótkerítés felállítás, kertrendezés volt. Öröm volt látni a lelkes fiatalokat, és egyben reménységgel töltött el bennünket, hogy az utánunk következő generáció szociálisan érzékeny, s a krisztusi szeretet hordozója, továbbadója. Köszönetnyilvánításunkat fejezzük ki.
2012. május 19. napja pedig a szórakozásé volt szintén a Szeretethíd keretében, egybekötve a gyermeknappal. Az anyaotthon kis és nagy lakói ingyenesen élvezhették a sátoraljaújhelyi Zempléni Kalandpark izgalmas játékait. Ez a nap nem jöhetett volna létre Tóth Tamás lelkész Szeretethíd-koordinátor szervezése nélkül. Itt mondunk köszönetet a vezető asszonynak: Csorbáné Bolega Erikának, hogy ingyenesen rendelkezésünkre bocsátotta a Kalandpark izgalmas játékait. Ugyanezen a napon látogatást tettünk a sátoraljaújhelyi református templomban. Majd a gyermeknap is folytatódott, mivel Sátoraljaújhely történelmi jelentőségű és szép belvárosában a Kövér cukrászda vendégei lehettünk fagylaltra. Köszönet Kövér Zsolt cukrászmesternek és üzlettulajdonosnak.
2012. július 30. napja szintén az áldott találkozások napja volt. A bodrogkeresztúri gyülekezet látogatta meg intézményünket Szűcs Edina lelkésznő vezetésével. A bőséges adományokon túl hozták a bodrogkeresztúri, bodrogkisfaludi, szegi gyülekezetek szeretetét imádságos szóval, verssel és énekszóval. Hála és köszönet mindezért.
Továbbá itt szeretnénk megköszönni egy magát megnevezni nem kívánó családnak az anyaotthon részére juttatott bőkezű pénzbeli adományt. Hála és köszönet azon testvéreknek és gyülekezeteknek is, akik az elmúlt hónapokban is támogatták adományaikkal intézményünk életét. Isten Igéjével mondunk köszönetet: „Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól! A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen” (Efézus 6,23- 24)
Elek Gabriella
lelkész-intézményvezető