A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Tiszaújvárosban

Ezt az elhatározást tett követte. A településen már régóta jól működő református gyülekezet szolgál és éli az életét, amely bekapcsolódott a város vérkeringésébe, és egy idősek otthona fenntartásával bizonyította is elhatározottságát és tenni akarását. Így az Önkormányzat a Tiszaújvárosi Református Egyházközséget kereste meg azzal a szándékkal, hogy lehetőség lenne az egyik általános iskola átvételére. Az egyházközség örömmel fogadta, hogy ezzel bővülhet a gyülekezet missziós lehetősége és a megszólítható emberek köre. Maga az átvétel hatalmas munka volt: kérelmek, igazolások és megállapodások tömkelege, sok-sok pecsét, aláírás és rengeteg hivatali ügyintézés. Mindezek ellenére úgy éreztük, hogy az Úr Isten odafigyel a fáradozásunkra, örömmel tekint mindarra, ami most Tiszaújvárosban elkezdődött, hiszen minden olyan ékesen és jó rendben zajlott le. Nem volt semmiféle zökkenő, nem volt semmiféle akadályoztatás, és az intézmény átvétele fennakadások nélkül történt meg az egyházkerület vezetőségének hathatós és nagyvonalú támogatásával. Hála az Istennek mindezért!
Az intézmény jelen pillanatban közel 380 tanulóval működik, és 32 pedagógus, valamint egy iskolalelkész fáradozik a gyermekek nevelésén. Ők egytől-egyig azok az emberek, akik eddig is az intézményben voltak, tehát elbocsátásra, ill. eltanácsolásra egyetlen esetben sem került sor. Mindenki maradt a maga helyén – ha fogalmazhatok ilyen egyszerűen. Ez a türelem és ez a békességre való törekvés jellemzi most az iskolánkat. Senkit sem akarunk erőszakkal kényszeríteni olyan dolgokra, amiket nem érez a sajátjának, senkit sem akarunk kitenni a társadalmi változások viharos szelének, és leginkább azt szeretnénk elkerülni, hogy ebben az amúgy is haragos és egymásra ujjal mutogató világban a rossz hangok és gonosz indulatok erősödjenek. Az iskolánk tehát felmenő rendszerben kezdi meg a működését, és Isten áldásában bízva munkálkodunk tovább.
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanévnyitó ünnepségére 2012. szeptember 2-án került sor délután 3 órai kezdettel a református templomban. Ezen az alkalmon dr. Varga István, a Tiszaújvárosi Református Egyházközség lelkipásztora hirdette Isten Igéjét, és ő biztatva a gyermekeket és szülőket, hogy a szeretettel teli összefogást minden bizonnyal megáldja Isten. Ezután nagytiszteletű Szőnyi Tamás, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese köszöntötte a gyülekezetet. Gacsályi Gábor, a Hajdúnánási Református Egyházközség lelkipásztora, és mint az ottani református iskola fenntartója, mondta el támogató szavait. Nagy örömmel osztozott a jelen boldogságában és a jövőbeni reménységben Tiszaújváros polgármestere, Bráz György úr, és ugyanilyen örömmel nyitotta meg az új tanévet Dorony Attiláné, iskolánk igazgatója.
Így indult el református iskolaként ez az intézmény, és nagy reménységünk, hogy így fog fennállni évtizedek múltán is. Azért, hogy bástya és szószék legyen Tiszaújvárosban, és azért is, hogy minél többen induljanak el azon az úton, ami az Úr Jézus Krisztus felé visz bennünket. Hiszen a küldetésnyilatkozatunk szerint: „mi arra törekszünk, hogy diákjaink tudásukkal és magatartásukkal becsületes magyar állampolgárokká váljanak, valamint Istenhez és hazájukhoz hű emberek legyenek”. Adja Isten, hogy ez valóban így legyen!
Nagy István Károly iskolalelkész