Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

Jótékonysági bál.

Háromszáz vendéggel rendezték meg a sárospataki református gyülekezet közösségei jótékonysági báljukat, amely sorban a tizennegyedik. A műsorban szerepelt a templom énekkara, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola mazsorett csoportja, a gyülekezet Kreateam körének és a Református Gimnázium tanulóinak táncprodukciója, a Református Általános Iskola nyolcadikos osztálya, a presbiterek csoportja, valamint a Sárospatak Dixieland. Illesse köszönet az előkészületben és megrendezésben részt vevőket munkájukért, a tombolatárgyakat felajánlókat nagylelkűségükért, a támogatókat, hogy segítségükkel családok kedvezményesen vehettek részt az alkalmon, valamint a Fridrik virágszalont, hogy székhuzattal tették ünnepélyessé a helyszínül szolgáló sportcsarnokot. Az esemény bevételét az egyházi épületek állagmegóvásának költségeire fordítjuk.

Zsuzsanna napi köszöntés.

A Sárospataki Rákóczi Vár Múzeumának kazettás mennyezetű református templom-termében tartotta Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony öröksége megbecsüléseként névnapköszöntő alkalmát a gyülekezet, melyen dr. Dienes Dénes professzor a fejedelemasszony végrendeletéből származó hitvalló gondolatokkal erősítette a ma élők küldetéstudatát. Az eseményt gazdagította a református énekkar szolgálata dr. Takács Andrásné vezényletével.

Ötórai tea Tóth Máté Miklóssal.

Személyes vallomástétellel, versekkel, novellákkal gazdagította az elismert színművész, író február utolsó vasárnapjának estéjén az érdeklődőket a gyülekezet Lorántffy termében.

Virágh Sándor lelkipásztor

Sárospatak