Hírek a Mezőcsáti Egyházközség életéről

A szerződés három részből áll: egyik része egy közoktatási megállapodás, másrészt szól a pedagógusok további alkalmazásának feltételeiről, harmadsorban pedig az épület 25 évre szóló díjmentes használati jogáról. Az aláírást követő napon terjesztettük be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Főjegyzőjéhez az iskola működési engedélyének kérelmét a szükséges több száz oldalas mellékletekkel együtt. A működési engedélyt már a Kormányhivataltól kaptuk meg 2011. július 25-én.

2011. július 18-24-ig Mezőcsát Város németországi testvérvárosának, a türingiai Worbis városának meghívására 13 fős ifjúsági csoport nyaralhatott külföldön. Felső tagozatos diákjaink 5 fős német nyelvet tanuló közössége vett részt a nyaraláson. A helybeli evangélikus testvérgyülekezetünk közössége Kornélia Feja nagytiszteletű asszony vezetésével egy napra látta vendégül és foglalkoztatta a csoportot. A pihenésen túl széleskörű ismereteket szerezhettek a diákok a városról, annak környékéről, történelméről, jelenéről, a kortársak életéről.

2011. július 28-31. között a Marosvásárhely Cserealjai Gyülekezet énekkarát és küldöttségét láttuk vendégül. A testvérgyülekezeti kapcsolat éppen 20 éve kezdődött, így ez egy ünnepi, jubileumi alkalom is volt. Vendégeink csütörtökön érkeztek, és ezt a délutánt olyan családoknál töltötték, akikkel általában többéves, nem egy esetben másfél, két évtizedes barátság is fennáll már. Évenként látogatjuk egymást. Péntek reggel Budapestre indultunk két autóbusz 100 fős közösségével. 10 órától a Hősök terén, a Vajdahunyad várában sétáltunk. 12.30-tól a Parlamentben tehettünk egyórás látogatást nagyon szívélyes idegenvezetés keretében, délután pedig a Lánchídon átkelve a Budai Várban tölthettünk több mint két órát, nagyon jó kiránduló időben. Az estét itthon, a tornateremben szeretetvendégség közösségében éltük meg. A szombati nap a családi kirándulások ideje volt. Vasárnap délelőtt ünnepi istentiszteleten vehettünk részt. Papp Béni lelkipásztor hirdette az Igét, Berekméri Melinda lelkipásztor versekkel szolgált, az énekkar közössége Márton Zsolt vezetésével tartalmas, igényes, magas szakmai színvonalú szolgálattal ajándékozta meg a gyülekezetet. Az istentisztelet a templomkertben fejeződött be, ahol felavattuk a 20 éves testvérkapcsolat emlékére készített kopjafát.

2011. augusztus 1-7. között került megrendezésre immár 7. alkalommal a nyári napközis „Refis Tábor” a Nőszövetség szervezésében, Gazdáné Lengyel Erika vezetésével. A tábor katechizációs témája a több helyen is befogadott Titus Alapítvány gondozásában előkészített anyag volt „Testvérek a Bibliában” címmel. Összesen 102 diák vett részt a tábor közösségében: nagycsoportos ovisok, alsó és felső tagozatosok, valamint gimnazisták. Külön örömünkre szolgált, hogy volt tanítványaink, akik innen indultak, most hazajöttek, és egy hétre újra együtt lehettünk ebben a formában is az évszázados iskolafalak között. A tábor közegyházi támogatás híján teljes mértékben önfinanszírozó lett, a gyülekezet, szülői közösség pénzbeli és természetbeni támogatásai Isten kegyelméből elégségesek lettek, sőt még maradt is belőle „12 teli kosárral”. Az ünnepélyes táborzáró alkalom a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében történt meg, gyermekeink szolgálatával.

2011. augusztus 14-én a helybeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület 21 fős közössége vett részt a délelőtti istentiszteleten ünnepi szolgálati öltözékben. Beszámolót hallhattunk munkájukról, terveikről. Egy ifjúsági csoportot készítettek fel területi tűzoltó versenyre, és mivel diákjaink is vannak közöttük, a vasárnapi perselypénzt, 45 ezer forintot a csoport támogatására ajánlott fel a gyülekezetünk közössége.

2011. augusztus 26-án vettük birtokba a Gimnázium épületét az Önkormányzattól.

2011. augusztus 27-én 10 fős küldöttséggel vettünk részt oktatási intézményeinket képviselve Budapesten az Országos Tanévnyitó istentiszteleten, szeptember 3-án pedig Rimaszombatban voltunk a Kárpát-medencei tanévnyitó ünnepségen.

2011. augusztus 28-án délelőtt 10 órakor a templomban tartottuk a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskolánk tanévnyitó istentiszteletét. Igét Alexa Gábor lelkipásztor hirdetett, tanévnyitó beszédet Csernaburczky Ferenc igazgató úr mondott. A templomot a mintegy 700 fős ünneplő gyülekezet teljesen megtöltötte mindnyájunk örömére.

2011. augusztus 28-án délután 3 órakor került sor a Gimnázium első tanévnyitó istentiszteletére. Igehirdetésem alapigéjét az ApCsel 26,20-27-ből, Luk 8,22-25-ből és a Gen 6,8-13-ból vettem, az útra kelő, az útra induló emberről és az útnak indító és célba juttató Úrról. Az évnyitó beszédet Pásztor Éva igazgatónő tartotta, ünnepélyes emelkedettséggel fogalmazva meg pedagógiai hitvallását és az előttünk lévő új kezdethez fűződő reménységét, amelyhez áldást az élő Úrtól kért. Ünnepélyes tanévnyitónkat megtisztelte jelenlétével Papp Kornél, a Zsinat Oktatási Iskolaügyi Osztály vezetője és Korsós Bálint az Országos Református Tanáregyesület elnöke, a Debreceni Dóczy Gimnázium igazgatója. Mindketten befogadó szeretettel köszöntötték az új intézményt, annak tanári karát és tanulóifjúságát. Körünkben köszönthettük az intézmény alapító igazgatóját, Juhász Sándort – volt lévays diákot – aki 1963-tól vezette a gimnáziumot, majd Kiss Lászlónét és Szaniszló Lászlót, akik igazgatói voltak az intézménynek. Ünnepélyes fogadalomtételre is sor került, a Presbitérium Elnöksége kézfogással köszöntötte a 26 fős tanári kart, ezzel is kifejezve megbecsülésüket és a gyülekezetbe történő befogadásukat. A 360 fős diákság a tanárokkal együtt a tanév kezdete óta szerda és csütörtök reggel vesz részt példás, szép rendben templomi reggeli áhítatokon.

2011. szeptember 4-én délután 3 órakor került sor első alkalommal az óvodás gyermekek tanévnyitó templomi istentiszteletére sajátos rend és nekik megfelelő liturgia szerint, Victor László és Victorné Szabolcsik Veronika lelkipásztoraink szolgálatával. Bábok segítségével szolgáltak, énekeket énekeltek és énekeltünk, verseket hallgattunk. Örömünkre szolgált az alkalom, örömmel adtunk helyet az ovisok kérésének, hogy „mi is szeretnénk a templomba menni, a gyülekezetben lenni!” A gyerekeknek van helye a templomban és van helye Krisztus közelében. Csodát virágoztak a jelenben ezek a vasárnapok.

Isten iránti hálaadással írjuk, hogy egyházközségünk intézményeiben 90 fős munkatársi szolgáló közösség munkája nyomán több mint 700 fő fiatal részesül a korának megfelelő foglalkoztatásban, tanításban és keresztyén nevelésben. Laus viventi Deo!

2011. szeptember 25-én a felvidéki hanvai testvérgyülekezetünkbe látogattunk egy 10 fős küldöttséggel az őszi Tompa Mihály ünnepnapok rendezvényére.

Gazda István