Csendeshetek Hejőcsabán gyermekeknek és felnőtteknek

A gyülekezeti tábort követően negyedik alkalommal rendeztük meg napközis jellegű gyermek csendeshetünket augusztus 8-tól, hétfőtől péntekig Hejőcsabán. Ezen a héten 136 gyermek vett részt és 39 felnőtt gyülekezeti tagunk szolgált. Naponta 140-150 fő volt jelen a templomban, a templom körül, a gyülekezeti házban és a parókia konyhájában. A 136 gyermekből 115-en voltak 12 év alattiak, 21-en pedig 12 év felettiek, akik már konfirmáltak. Ők nemcsak résztvevők voltak, hanem feladatokat is kapva szolgálhattak a kisebbek között. Bibliaórák, ének, aranymondás-tanítás, néptáncoktatás, kézműves foglakozások, játékos vetélkedők, sorversenyek voltak, napi háromszori étkezéssel.

Természetesen sok előkészületi munkával és megbeszéléssel kezdődött kora tavasszal ez a tábor. A gyülekezetben kihirdettük, hogy várjuk a szolgálattévőket, és 39-en jelentkeztek. Velük havonta, az utolsó hetekben bibliaórák keretén belül tervezgettünk és osztottuk szét a feladatokat. Volt, aki a főzést, sütést, vagy a hozzá való anyag beszerzését vállalta magára, volt, aki a tanításra, bibliaórák vezetésére, aranymondás tanítására, énektanításra vagy a zenekarba jelentkezett, vállaltak kézműves foglalkozásokat, vagy játékos vetélkedők, sorversenyek, akadályversenyek lebonyolítását is. Nagy örömünkre szolgált, hogy idén első alkalommal néptáncoktatáson is részt vehettünk mindannyian egy gyülekezeti tagunk szakértő szolgálatával. Naponta a kezdeti botladozó lépésektől nagy vidámsággal eljutottunk odáig, hogy a hét végére már egy „házi néptáncvizsgát” is megejtettünk.

Reggel 9-től délután 4 óráig tartottak a foglalkozások. Délelőtt tanítás volt és délutánra tettük a kézműves, néptáncfoglalkozásokat, illetve a játékos vetélkedőket. Naponta háromszor étkeztek a gyermekek, az ebédet helyben, üstben főztük, a tízórait és uzsonnát a parókia konyháján készítettük, vagy gyülekezetünk asszonyai otthon megsütve hozták. Volt, aki 450 palacsintát sütött a leányaival, volt aki 250 buktát, vagy kakaós tekercset sütött csupa szeretetből. Áldozatkész és vidám szolgálatukért köszönetet illeti őket és az Élet Urát!

Köszönetet mondunk a Magyar Bibliatársulat Alapítványnak az adományáért, amelyért pályázhattunk a nyári gyülekezeti gyermektáborokat támogató program keretén belül, így minden gyermeknek maradandó ajándékot: Bibliát vagy más bibliamagyarázatos könyvet adhattunk a csendeshét végén.

Mindenért Istené a dicsőség! Neki köszönjük meg a feltételeket, hogy a szép, nagy templomkert befogad ennyi embert, Istené legyen a dicsőség, hogy 136 gyermeki szívet megragadott szülőkön, nagyszülőkön keresztül, hogy örök érvényű élményt kaphassanak egymástól és az Úr Jézus Krisztustól, akitől azt tanulhatták meg a héten, hogy Ő szeret, keres, befogad, megbocsát és üdvösséget ad. A hét jelmondata az az aranymondás volt, amelyik kifejezi ezt a szeretetet: „Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” Lukács 19,10. Vasárnap hálaadó istentiszteleten köszöntük meg a gyülekezet közösségében a sok áldást.

A gyermekek szívében ott van az élmény, az igének magva, ezt semmi és senki ki nem ragadhatja már onnan. A szolgálattévőkben pedig ott van az öröm, a hálaadás, hogy kaptunk alkalmas időt a bizonyságtételre, hogy az Igének nem csak hallgatói, hanem cselekvői lehettünk (Jakab levele 1,22).

Jobbágy Bertalan lelkipásztor

Miskolc-Hejőcsaba