Sárospataki hírcsokor

Hazatértek Sárospatakra a februárban elhunyt Urbán György festőművész hamvai. Végakarata szerint szűk családi körben helyezték el a világhírű művész földi maradványait a sárospataki temetőkertben. Münchenben élt, alkotott, de szívében mindvégig megmaradt Sárospatakinak, melyet kifejezett szülei otthonában berendezett galériájával, melyet a Református Kollégiumra bízott. Tisztelői június 14-én 17 órakor tartanak emlékező összejövetelt a sárospataki templomkertben.

Huszonnégy fiatal

állt a gyülekezet színe elé vallástételre az idei esztendőben Sárospatakon. Szombaton délután került sor a beszámolóra, szeretetvendégségre és a konfirmandusok emlékfája elültetésére, vasárnap pedig az ünnepélyes fogadalomtételre, első úrvacsorázásra. A szülők nevében Kertész Lászlóné, az emlékfa adományozója szólt, valamint Kádárné Szász Hilda Bódás János versével köszöntötte a fiatalokat. Sipos István főgondnok intelmei buzdították az ifjakat a hitben és hazaszeretetben megmaradásra az ősök példás tettei felemlegetésével.

Előadássorozat volt Sárospatakon az Ökumenikus Tanács TIÉD programja keretében. A hagyományos értékekről, a világ fenntarthatóságának kérdéseiről tartottak előadásokat neves tudósok Sárospatakon iskolákban és gyülekezeti közösségben. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében az ország 12 városának egyike volt Sárospatak, ahol felhívták a figyelmet a teremtett világ megőrzésének fontosságára, a kizsákmányoló szellemiségű gazdálkodás fenntarthatatlanságának folyamataira, a Szentírás igazságainak alkalmazására. A vasárnapi istentiszteleten igét hirdetett dr. Bóna Zoltán, az Ökumenikus Tanács főtitkára.

Harangszentelésre meghívás.

Június 10-én, a pünkösd előtti péntek délutánján 3 órakor kezdődik Sárospatakon a Lorántffy Zsuzsanna elhunyta 350. évfordulója és a sárospataki templom felszentelése 230. évfordulója emlékezetére öntött Zsuzsanna harang ünnepélyes toronyba helyezése. Erre a hálaadó eseményre szeretettel meghív a sárospataki gyülekezet minden örömükben osztozni szándékozó testvérünket. Igét hirdet Csomós József püspök, közreműködik a sárospataki egyesített kórus és Karasszon Dezső orgonaművész.

Virágh Sándor, Sárospatak