Beszámoló a szerencsi templom renoválásáról

A munkálatok még nem fejeződtek be, bár egyes szakaszai már elkészültek. Így a templomunkat körülvevő védő kőfal külső és belső oldalán is a kövek közötti hézagokat kötőanyaggal töltötték ki. Jelentős munkát kívánt meg ez is az Örökségvédelmi Hivatal követelményei szerint elkészíteni. A toronysisak borításának teljes cseréje volt talán a leglátványosabb, egyben a legveszélyesebb munka. Sokan láthatták a város különböző részeiről a magasban dolgozókat. Hála Istennek, baleset nélkül véget ért ez a munkafázis is. A templom falain végzett munka többféle beavatkozásból tevődik össze.

Belül a villamosvezeték már teljesen elavult és tűzveszélyes. Ennek a teljes cseréjére volt szükség. Ehhez csatlakozik a külső részen a feljáró megvilágítása. Az elektromos hálózat kiépítése is befejeződött teljesen, beleértve a templom belső világítását is. A templom kőpilléreinek nemcsak a vakolata volt rossz állapotban, de sok helyen a kő alkatelemek is. Tisztítás után a javításuk, megerősítésük következett, ide értve az ablakok kőkereteit is. Gondosan és nagy szakértelemmel végezték el ezt a munkát. Nem is gondoltuk, hogy ezzel is ilyen sok tennivaló lesz. Új ablakok készültek a régiek helyére, amelyek mind szigetelésükben, mind ékességükben messze felülmúlják a régieket. Reméljük szépségük mellett hasznosságuk is meg fog mutatkozni. A vakolási és festési munkák befejeződtek, mondhatjuk, hogy így templomunk kívül is, belül is új ruhába öltözött. A csapadékvíz korszerű elvezetése nagy feladat volt, ami váratlan meglepetéssel szolgált. Az ásatások során feltárult több egyéb lelet mellett egy „csontház” vagy más néven osszárium részlete, amely XV. századi csontmaradványok tömegét rejti magában. Fel is keltette mind a régészek, mind a média érdeklődését, sőt felvetődött a jövőbeni bemutatás gondolata is. A 2002-ben a Széchenyi-terv keretében készült feljáró további kiépítése is folyamatban van egészen a Kossuth téri utcai határig. A terület kertészeti rendezése is elkezdődött, az utóbbi napok száraz, napos időjárása kedvezően is hatott ennek a munkának az előrehaladására.

Külön fejlesztésnek tekinthetjük a templom hangszerének, az orgonának újjáépítését és bővítését, amelyet a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra készít. A hangszer elkészült, most van folyamatban a hangolása, ami nagyon aprólékos, sok figyelmet kívánó munka. Ezzel orgonánk kiváló hangszerré válik: kétmanuálos, 15 regiszteres hangverseny-orgonává.

Gyülekeztünk tagjai a belső takarításban segédkezhettek, így a húsvéti ünnepen istentiszteletünket már a templomban tarthattuk, de az ünnep után ismét munkaterület lett a templomunk.

Úgy gondoljuk, hogy május vége felé véget érnek a munkálatok. Ezt követheti majd a Rákóczi Zsigmond csontjainak konzerválása és az kőurna restaurálása.

Pünkösdkor már hálaadó alkalmon szeretnénk Urunk elé állni, hogy nagy munka mehetett végbe a szerencsi református templomon.

Börzsönyi József