Testvérgyülekezeti találkozó: Bodrogkeresztúr-Aggtelek

Tízóraival vártak bennünket a gyülekezet tagjai, és a Czinke lelkészházaspár. A találkozó két részből tevődött össze. Elsődleges volt megismerkedni a gyülekezettel, a gyülekezeti élettel, közösséget formálni, alakítani a két gyülekezet között.

Készültünk, szívünk minden szeretetével, lelkiekben gazdagon. Vittünk lelki táplálékot, a keresztúri bibliaköröseink énekekkel, verssel; ifjaink gitáros énekekkel, bizonyságtétellel, verssel; a kisfaludi szenvedélybetegeink énekekkel tettek bizonyságot. Mint minden istentiszteleten az ifjak részt vettek a liturgiában is imádságokkal és igeolvasással.

Emellett ajándékot is vittünk a találkozó emlékére: egy festményt, egy keresztúri kerámiavázát, melyen a református templomunk képe van és persze egy kis furmint gyógyszert is, a mi borvidékünkről.

Nagyon szép alkalmon lehettünk együtt, az aggtelki templom tele volt, és olyan szépen zengett az ének.

Czinke Sándorné Tarsoly Eszter tiszteletes asszony éneket tanított nekünk, melyet végül sikerült kánonban is elénekelni. „Istené legyen minden dicsőség..."

Az aggtelekiek étfogásos ebéddel vendégeltek meg minket, a híres aggteleki nokedlivel, sokféle süteménnyel. Hálásak vagyunk vendégszeretetükért, és hogy elfogadtak bennünket TESTVÉREKNEK!

A másodlagos cél a cseppkőbarlang megtekintése volt, a világörökség szebbnél szebb cseppkőformáiban gyönyörködhettünk.

Köszönjük a lelkészházaspárnak a szervezést, a gyülekezetnek a meleg fogadtatást.

Ezzel nem zárul le a találkozó, hiszen szeptember 11-én viszonttalálkozó lesz immár Bodrogkeresztúron. Isten velünk, viszontlátásra!

Szűcs Edina lelkipásztor