Találkozások

2010. március 23-án meglátogatott bennünket a Semjéni Nőszövetség Fülöpné Vadon Erzsébet nagytiszteletű asszony vezetésével. Ez az alkalom a találkozás mellett azért is jöhetett létre, mivel a Semjéni Nőszövetség tagjai elhatározták, hogy házilag gyúrt és készített tésztával lepik meg az Anyaotthon kis és nagy lakóit. A figyelmes és szeretettel készített ajándék átadására meghitt találkozás keretében került sor, ahol a Nőszövetség tagjai előadásában több ének is elhangzott, többek között az ideillő „Egymásnak terhét, ha hordozzátok...". A Nőszövetség tagjai az igei indíttatás alapján, annak tanítását szívükre helyezve szeretettel gondoltak az Anyaotthon lakóira, amikor is szeretetüket cselekedetekké váltották. Áldott legyen az ő igyekezetük!

2010. március 30-án (pontosan egy héttel később) egy másik találkozásra került sor: ünnepi koncertet adtak a Farkas Ferenc Művészeti Iskola kenézlői és sárospataki tagozatának diákjai. Ennek a találkozásnak is már hagyományai vannak intézményünk életében, hiszen minden esztendő adventi és húsvét nagyheti időpontjában sor kerül rá. A zeneiskola diákjai szép, meghitt, színvonalas koncertet adtak, mely dicséri az őket felkészítő tanárok áldozatos munkáját: Szabó Katalin tanárnőt és Kaszó Lajos tanár urat.

Mindkét találkozás alkalmával megtapasztalhattuk a testvéri közösség boldog örömét.

Elek Gabriella