Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

Az ünnepélyes alkalmat követően a csapatot a nőszövetség látta vendégül. A cserkészek a város ünnepségein is részt vesznek díszelgő szolgálatukkal a koszorúzások alkalmával. Így történt az idei nemzeti ünnepen is, amikor Raffai Ernő történész mondott ünnepi beszédet, és a közreműködő összkarban a református énekkar tagjai is énekeltek.

Sárospatakon helyezték nyugalomra hitvestársa mellé a 90 éves korában Megváltó Urához hazatért özv. Horkay Barnáné született Törzsök Dolorosa nagytiszteletű asszony földi porsátorát a boldog feltámadás reménysége alatt. Bár földi pályafutását számtalan megpróbáltatás terhelte, élő hittel Isten Igéjébe kapaszkodva lehetett élete szolgálattá. Ifjú lányként a Viharsarok leánymissziójában, majd Horkay Barna oldalán vállalta a kárpátaljai magyar sorsot, a legnehezebb időkben is gyülekezetek, betegek gyámolítását. Isten irgalmas szívvel, mindenben a jót kereső látásmóddal, az állhatatos, szüntelen való imádkozással áldotta meg a hatgyermekes édesanyát, akiért hálát adtak szerettei, s mindazok a gyülekezetek, ahol életében megfordult, nyomot hagyva sugárzó tekintetével, lelki szolgálattal hitelesített élő hitével. Jelképes nevének megfelelően járta végig a földön a szenvedés útját, de Krisztust követve nyerte el a célban a hazahívó szót és az üdvösség koronáját. Ez az áldott örökség vigasztalja Övéit, s életpéldája érintsen meg szíveket, akik helyére állnak az imádság szolgálatában.

Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony 350 éve költözött az örökkévalóságba. Példaadó élete és lelki öröksége megbecsülésére számos esemény szolgál Sárospatakon. Április 18-án, elhunyta napján volt 21 fiatal számára az ünnepélyes konfirmációi fogadalomtétel. Dr. Dienes Dénes professzor az alkalomhoz kötődve elevenítette fel a gyermekei konfirmációja kapcsán lelki áldásokat közlő fejedelemasszony emlékezetét. Köszöntötte a fiatalokat dr. Hörcsik Richárd polgármester, újraválasztott országgyűlési képviselő, Sipos István főgondnok és a szülők nevében Pásztor Gyuláné. Zenés közreműködést végzett három sárospataki énekkar közös szolgálata dr. Takács Andrásné, Csehi Ferenc és Bak Adrienn vezényletével, hangszeres közreműködő volt dr. Mellesné Boros Kinga, Simon Norbert, Dér Krisztina, Hörcsig Ákos. A szombati vizsga alkalmával Győri József megható versével kért áldást a konfirmáló fiatalokra, s köztük két fiára Pándy-Szabó Anna tanárnő. A nőszövetség szeretetvendégséget rendezett a fiataloknak, akik egy emlékfát ültettek el a templom kertjében.

Április 25-én egy történelmi séta hirdette Lorántffy Zsuzsanna emlékezetét, amelyen részt vettek a sárospataki emberek és iskolák mellett a Református Kollégiumok Kulturális Találkozóján részt vevő gimnazisták, a sárospataki Teológustalálkozón részt vevő lelkésznövendékek, a Nemzeti Kegyeleti Bizottság delegációja, a Lorántffy Zsuzsanna borrend tagjai, a Zempléni Lovas Egyesület korhű öltözetű tagjai és Lorántffy Zsuzsanna születési helyének Ónodnak képviselete. Az esemény a Református Egyházközség, a Kollégium, A Művelődés Háza, a Rákóczi Vár, az Önkormányzat és a Nemzeti Kegyeleti Bizottság együttműködésében jött létre. A jubileumi év emlékezetére meghirdetésre került, hogy a sárospataki templom tornyába készüljön egy Zsuzsanna harang, amelynek létrehozásához szeretettel és köszönettel fogadja a sárospataki gyülekezet a hálaadó szívek támogatását. A Zsuzsanna-harang felszentelésére szeptember 19-én kerül sor.

Virágh Sándor

Sárospatak