Hálaadónap Sátoraljaújhelyen

Ezen a napon előszámláltuk „kincseinket", egybegyűjtöttük azt a 17 fiatal lelkészt, hitoktatót, teológust, akik gyülekezetünkből indultak a szolgálatba, és mellettük azt a 6 fiatalt is, akik nem újhelyi származásúak, de az elmúlt években nálunk végeztek beosztott lelkészi vagy segédlelkészi szolgálatot. Vendégeink családostul érkeztek, több mint 40-en megtöltöttek egy egész padsort.

Az ünnepi istentiszteleten lelkipásztorunk a Józsué könyve 24,15 alapján hirdette Isten Igéjét: Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Elmondta, hogy ennek az Igének a lelkészcsaládok, illetve a keresztyén családok hitvallásának kell lennie, mert példát kell adni a hitről, a hűségről és a szolgáló életről.

Az istentisztelet második részében az énekkar szolgálata után vendégeink egy-egy Igével köszöntötték a gyülekezetet. Jó volt hallani a kedves bizonyságtételeket, s jó volt megbizonyosodni arról, hogy a gyülekezetből elindított fiatalok, akik egyházunk mind a négy kerületében, sőt még a határokon kívül is szolgálnak, jól megállják helyüket. A hálaadó nap testvéri együttléttel, közös ebéddel és sok-sok beszélgetéssel folytatódott.

Áldjuk Urunkat, hogy ilyen gyülekezet tagjai lehetünk, amely ennyi munkást küldött és küld az Ő aratásába!

Nagy Lajosné gondnok

Sátoraljaújhely