Hírek a vadnai gyülekezet életéből

Ez év június 5-én lelkészválasztó közgyűlés volt gyülekezetünkben, amelyen a gyülekezet közössége megválasztotta lelkipásztorául az addig helyettes lelkészként szolgáló Zsámba Magdolnát. Lehetőség nyílt arra is, hogy több évtized után helyben lakó lelkésze lehessen a gyülekezetnek. Elkezdtük a parókia felújítását, lakhatóvá tételét. Ezúton is köszönjük a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye, Vadna község önkormányzata, két vadnai alapítvány, valamint az odaszánt szívű emberek támogatását, akik adományaikkal, munkájukkal segítették a munkálatokat.

Szeptember 13-án, vasárnap délután ünnepi istentisztelet keretében Gazda István, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese beiktatta lelkipásztori tisztébe a megválasztott lelkésznőt. Az ünnepi alkalom eseményei közül szeretnénk felidézni azt a felemelő pillanatot, amikor településünk legidősebb lakója köszöntötte a beiktatott lelkipásztort; valamint azokat a megható perceket, amikor a gyülekezet előző hűséges lelkipásztorának, néhai Pásztorné Tóth Gabriellának édesanyja, Berecz Valéria szólt az egybegyűltekhez és a beiktatott lelkipásztorhoz. Az ünnepi istentisztelet és az azt követő szeretetvendégség áldott alkalma volt az együttlétnek és a találkozásnak.

Szeptember 27-én délután presbiteri konferencia volt gyülekezetünkben, melyre a Presbiteri Szövetséggel együtt szeretettel hívtuk és vártuk az észak-borsodi egyházközségek presbitereit és a gyülekezetek tagjait. Ezen az alkalmon előadással szolgált közöttünk Ábrám Tibor, egyházkerületünk főgondnoka, az evangélizációt Prókai Árpád, Borsodgeszt és Vatta lelkipásztora tartotta. A presbiteri konferencia szeretetvendégséggel zárult.

A mögöttünk lévő megtett útért egyedül Istené a dicsőség. Az ő áldását kérjük a következendőkre is. Nagy örömmel számolunk be arról, hogy gyülekezetünk a templom teljes külső felújítására pályázatot nyújtott be, mely pályázatot Isten kegyelméből el is nyerte. Adja meg Mennyei Atyánk, hogy ne csupán külsőképpen, hanem belsőképpen, lelkiekben is épüljünk és gyarapodjunk!

Végezetül üdvözletünket és köszöntésünket küldjük egyházkerületünk valamennyi gyülekezetének és kívánunk minden kedves olvasónak Istentől megáldott, békés karácsonyi ünnepeket.

Vadnai Református Egyházközség