„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét!” (Gal 6:2)

Az előadások központi témája: „Az egészséges hit - Hit és egészség" volt. A csendes hétvégét Gazda István esperes nyitotta meg, aki beszámolót tartott az Egyházmegye múltjáról és jelenéről. Az előadást követő, elmélyülést szolgáló személyes beszélgetés és bizonyságtétel után Varga Róbert nagykovácsi lelkipásztor evangelizált.

A második nap reggeli imaközösségét követően dr. Szabó Dániel, a MRPSZ elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Dr. Szilágyi Sándor főtitkár számolt be a Szövetség életéről, bemutatva céljaikat, a célok eléréséhez bevont eszközöket, valamint a Szövetség kapcsolatait. Ezek után dr. Bodnár Ákos, nyugalmazott sebész főorvos, a MRPSZ Elnökségi tagja számos példát ismertetett orvosi tapasztalatai alapján a hit és a testi egészség összefüggéséről. Dr. Pálhegyi Ferenc a hit és a lelki egészség összefüggéseit vizsgálva mindennapos szinten felmerülő kérdésekre kereste előadásában a választ: az élő hitű keresztyén ember lehet-e lelkileg beteg? Ha nem gyógyul ki ezekből, akkor talán: nem is hívő igazán? Az előadás rávilágított arra, hogy a keresztyénség nem teszi elkerülhetővé a betegségeket, ettől azonban nem vész el az a kegyelem, amelyben részesültünk, és az örök életbe vetett reménységünk. Az elhangzottakat egy személyes bizonyságtétel is megerősítette. A második nap Mátyás Sándor lelkipásztor evangelizációjával, és személyes beszélgetésekkel zárult.

A csendes hétvége záró alkalma vasárnap délelőtt a ládházi templomban tartott istentisztelet volt. Az igehirdetés szolgálatát Csomós József püspök végezte, majd az úrvacsorai liturgiát pedig Borbély János lelkipásztor vezette. Az istentiszteletet követően Ábrám Tibor főgondnok Egyházkerületünk missziói munkájáról tartott előadást, majd az afrikai Malawiból tanulmányi célból érkezett lelkipásztor bizonyságtétele hangzott el.

A hétvégéről részletes beszámolót küldött nekünk Dr. Fodor Bertalan, a MRPSZ Dél-borsodi Területi Szervezetének elnöke, amelyet Egyházkerületünk honlapján (www.tirek.hu) találhat meg az érdeklődő Olvasó.