„Világnézetek háborúja" - tanulmányi nap a Teológián

Képekben is gazdagon illusztrált bemutatójában ismertette a vallásos hit támadóinak nevesebb képviselőit és főbb érveiket, majd rámutatott ezeknek a világnézeteknek az önellentmondásaira. Feladatként állította a hallgatóság elé a keresztyénségnek mint világnézetnek a világos megfogalmazását, a legalapvetőbb meggyőződések, előfeltevések és prioritások tisztázását, mely fontos része a keresztyén ember hiteles bizonyságtételének.