Képek a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Általános Iskolája és Diákotthona életéből

Az ünneplő gyülekezet először Virágh Sándor sárospataki református lelkipásztor köszöntötte. Az igehirdetés szolgálatát Beidek Endre lelkész-vallástanár végezte Jeremiás siralmai 3. részének 22-23. verse alapján.: „Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk: mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! Minden reggel megújul, nagy a te hűséged." Az a biztatás hangzott el a szószékről, hogy évszázadokon keresztül megőrzött minket az Úr, és célja, küldetése van jelenleg is a Kollégiumnak. Az istentisztelet után a tanévnyitó ünnepségen Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgatónő köszöntötte a régi és új diákokat, valamint a szülőket, akik bizalommal voltak iskolánk iránt. Pál apostol szavait idézte: „Mindenre van erőm a Krisztusban." Török István nyugdíjas vallástanár az ünnepség keretein belül kapta meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Sárospataki Református Kollégium által alapított Lorántffy Zsuzsanna Díjat. A kedves és megtisztelő laudációt Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgatóasszony mondta el, a díjat főtiszteletű Csomós József püspök adta át. Az új tanárok fogadalomtétele után a 9. évfolyam diákjai a Dienes Franciska 12. A osztályos tanuló által elmondott esküszöveg szerint tettek fogadalmat. Kállai Zoltán és az általános iskolások szavalata, valamint az énekkar szolgálata emelte a tanévnyitó ünnepélyességét. Jó volt azzal a reménységgel kijönni a templomból, hogy bizalommal kezdhetjük az új tanévet.

Kisrefisek nyári táborban

2009. július 13-17. között 37 kisdiák táborozott Bózsván. Első nap buszkiránduláson vettek részt, Boldogkőváralján meglátogatták a várat. Vizsolyban megcsodálták Károlyi Gáspár bibliáját, s interaktív játékban megfigyelhették a könyv nyomtatásának folyamatát. Hegyessi Gábor vezetésével a Szuha-völgyben is jártak, ahol rovarokat és gombákat vizsgálhattak. Géczi István és felesége a Bózsva-patak élővilágával ismertette meg a kisrefiseket, Novák Csaba és családja a solymászat érdekes világába vezette el a gyerekeket. A negyedik napon egész napos gyalogtúrán Kőkapun és környékén jártak.

Sárospataki kisdiákok felvonulása a Máté napi aszúünnepen

2009. augusztus 19-én Sárospatakon az egész főutcát megtöltötte a felvonulók sora, amikor a Loránffy szobortól a Vízikapu szabadtéri színpadáig vonult a színes menet az aszúünnep alkalmából. Az élen haladt a városvezetés a testvérvárosokból érkezett vendégekkel, valamint a borlovagrend tagjai. A szüreti felvonulás résztvevői voltak a kisrefisek is, akik nagy elismerést váltottak ki, ugyanis a szürethez öltözve, szedő kosarakkal sétálták végig a távot.

Őszi szüret kiállítás

A Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájában már hosszú évek óta hagyománya van a szüreti hétnek. Ennek egyik állomása idén is a gyermekek munkáiból nyílt kiállítás volt. Ezen túl a szürettel kapcsolatos gazdag program várta a tanulókat.

Hittanos évnyitó

Szeptember 27-én vasárnap a sárospataki kisrefisek hittan évnyitón vettek részt a református templomban.   Az osztályok tanulói versekkel, aranymondásokkal ás énekekkel tettek tanúbizonyságot hitükről. Az énekkar csodálatos éneklése tette meghitté az istentiszteletet. Öröm volt hallgatni a gyermekek imáit.

Kutatók Hete rendezvénysorozat a gimnáziumban

Három évvel ezelőtt indult a kémia-biológia tagozat a gimnáziumban. Az egyetemekhez hasonlóan egy szakestet terveztek a munkaközösség tagjai, illetve annak vezetője Halász László. Ebben a tanévben ez összekapcsolódott a Kutató Éjszakájával, így a közös programsorozat neve „Kutatók Hete", illetve „Biológus szakhét" lett. Hétfőn Dr. Vida Gábor akadémikus, emeritus professzor a fenntartható fejlődés témakörében tartott előadást a Sárospataki Református Kollégium Imatermében a gimnázium tanulói számára. Az érdeklődök egy szintézist hallhattak a világ helyzetéről és benne az ember szerepéről.  Az állandó növekedést el kell felejtenünk, hiszen a Föld véges méretű, így a termelés állandó növekedése katasztrófához vezet. Ennek tudatosítása volt az előadás célja, illetve annak igazolása, hogyha nem vesszük elég komolyan, akkor mivel kell szembesülnünk. Kedden került sor az ismerkedési estre, szerdán pedig az egri főiskoláról érkezett két előadó, dr. Murányi Zoltán és Oldal Vince, akik látványos kémiai kísérleteket mutattak be „Játék a színekkel" címmel. A rendezvénysorozat utolsó eleme a Kutatók Éjszakája volt 2009. szeptember 24-én. Ezen az estén az intézmény tanárai és diákjai tartottak előadásokat, illetve kísérletezhettek az iskola előadótermeiben egészen éjfélig.

Elindultak a felvételi előkészítő foglalkozások

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Általános Iskolája és Diákotthona felvételi előkészítőt indított magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból. Az első foglakozásra 2009. szeptember 25-én került sor.  Az előkészítő anyaga igazodik a központi kompetenciaalapú felvételi követelményekhez. A jelentkezők a szaktanárok irányításával áttekinthetik a leglényegesebb feladattípusokat, megoldási stratégiákat, gyakorlatokat és jó tanácsokat kaphatnak a szóbeli elbeszélgetésekhez is. Az előkészítő foglalkozások ingyenesek és 14 órát foglalnak magukba.

Helyszín : Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma I. emelet 100-as és 101-es tantermei

Időpontok : pénteki napokon 15-17 óra között

2009. szeptember 25. október 2. és 16. november 6. és december 11., valamint 2010. január 8.

Az érdeklődők az iskola titkárságán kaphatnak felvilágosítását személyesen vagy telefonon a 47/311-039-es telefonszámon, valamint részletes tájékoztatót találhatnak az iskola honlapján. Az intézmény e-mail címe:

refi@református-sp.sulinet.hu

Ifjúsági csereprogram, avagy diákok az Európai Unióban

Kultúrák találkozásának színhelye volt Sárospatak szeptember 11. és 21. között, mert egy ifjúsági csereprogram keretében az Európai Unió országaiból érkeztek diákok városunkba. Az alábbiakban Gyányi Adél 10. H osztályos tanuló beszámolóját olvashatják.

Szeptember elején Halász László tanár úr az egyik órán felolvasott egy nemzetközi csereprogramról szóló tájékoztatót, ami a környezetvédelemről és a különböző országok diákjainak kapcsolatáról szólt, majd megkérdezte, hogy lenne-e kedvünk részt venni benne? Így kerültünk mi öten a programba: Fedor Marianna, Fekete Anna, Patay András, Varga Eszter és én. Őszintén szólva kezdetben kicsit féltem, de végül összekovácsolódtunk és remek csapat lettünk. A más országokból érkezett diákokkal is könnyen megbarátkoztunk, nagy előnyt jelentett, hogy nagyon közvetlenek és kedvesek voltak, így velük is sikerült jó kapcsolatot kialakítani. A lengyelekre, akik Krosznóból érkeztek, igaz volt régi közmondásunk, miszerint „Lengyel, magyar két jó barát." Felettébb barátságosak voltak velünk. A másik három csapat közül kettőt határon túli magyarok alkottak, akik Kassáról és Szatmárnémetiből érkeztek. Minden tiszteletem az övék, hogy az ottani körülmények ellenére is sikerült megőrizni identitásukat. A negyedik csapat a törököké volt, akik Rodostóból érkeztek. Viselkedésük és mentalitásuk révén bepillantást nyerhettünk a balkáni és mohamedán kultúrába. Eleinte tartottunk a nagy korkülönbségtől, mivel házigazdagént a legfiatalabbak voltunk. Rengeteg érdekes előadáson vehettünk részt, amelyet mi magunk, a résztvevők és a meghívott előadók tartottak, mint például a város polgármestere, dr. Hörcsik Richárd, valamint megismerhettük egymás országát és kultúráját is egy nemzetközi est során. Leginkább az Unió környezetvédelmi problémáit vitattuk meg megoldásokat keresve, mivel a mi generációnkat még jobban érinthetik majd ezek a problémák. Egy egész napos kirándulás keretében természetvédelmi kezelést végeztünk a Tengerszemnél, megtapasztalva, hogy milyen gyakorlatban a természet megóvása és szakszerű kezelése. A tíz nap alatt nagyon sokat tanultunk és tudtunk meg az Európai Unióról, környezetvédelemről, valamint nyelvtanáraink nagy örömére angolul beszéltünk. Reméljük, újra alkalom nyílik még találkozni velük a program folytatásaként. Mindent köszönünk az Újbástya Rendezvénycentrum szervezőinek és tanárunknak, akik mindenben a segítségünkre voltak egész idő alatt.

Csikó Szilvia