„Kegyelemből tartattatok meg” - Őszi események az Abaúji Egyházmegyében kicsiknek és nagyoknak

Az alkalom zsoltártanulással kezdődött. Hegedűs Istvánné nagytiszteletű asszony tanította meg a 47. zsoltárt, majd Hubi Diana szavalt egy verset. Az áhítatot ifj. Csomós József lelkipásztor, a Lévay József Gimnázium vallástanára tartotta. Alapigéje a 1 Sámuel 3,1-11. volt. Gyermekek és felnőttek épültünk szolgálata által.

A Lévay József Református Gimnázium Kösöntyű Együttese adott igen élvezetes és színvonalas műsort. Az ének, citera- és furulyamuzsika üdítően hatott a népes gyülekezetre. Köszönet nekik és vezetőjüknek, Urhegyi Máriának.

A helybeli gyülekezet lelkipásztora, Hegedűs István néhány szóban ismertette a műemlék alsóvadászi templom történetét, ezután tanítványai szolgáltak versekkel és énekekkel.

Van egy szép, régi, új tanévkezdésre íródott dicséret, melyet közösen énekelt a templomot teljes mértékben betöltő gyülekezet: „Munkakedvvel, víg énekkel házadból így indulunk el". Még mielőtt elindultunk volna, Baksy Mária esperes köszöntötte szeretettel az együttlévőket, hangsúlyozva, hogy fontos mindent, így egy tanévet is Isten segítségül hívásával kezdeni. Elmondta, hogy e tanévnyitónak célja az is, hogy a különböző, kisebb-nagyobb önkormányzati iskolába járó gyermekek találkozzanak egymással, érezzék, lássák, hogy nincsenek egyedül, hanem egy nagy családnak a tagjai. Végül megköszönte a szolgálattévőknek és a helyieknek áldozatos munkáját, és szeretetvendégségre hívott minden jelenlévőt, mely a templomkertben volt elkészítve. A kijáratnál ki-ki egy könyvjelzők kapott emlékbe, mely az egész tanév során hittan könyvében lehet, és emlékeztethet a mai napra.

Egy héttel később, szeptember 12-én az ősi Árpád-kori templomban gyülekeztek a Bódva-völgyi presbiterek. A helyi nyugalmazott lelkipásztor - Baksy István - tartotta a nyitó áhítatot az Efézus 2,8 alapján: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez."

Megnyitó gondolataiban Szabó László gondnok szólt a Kálvin-év jelentőségéről, és köszöntötte az Egyházmegye nevében az egybegyűlteket, szolgálattévőket és érdeklődőket. A Kálvin év jegyében dr. Dienes Dénes - a Sárospataki Tudományos Gyűjtemények Igazgatója - tartott érdekes és tanulságos előadást a Kálvin egyházszervező (újraszervező) munkája címmel. Előbb röviden vázolta a történelmi környezetet, majd a négy kálvini alapelv (kormányzás, szeretetszolgálat, tanítás, igehirdetés) közül a kormányzással kapcsolatos tanítását és gyakorlatát fejtette ki legbővebben. Figyelmünkbe ajánlotta a kálvini örökség fontosságát. Konc Gállné Gass Emese zongorajátéka alatt lehetőség volt a hallottakban való elmélyülésben.

Igyekeztünk úgy összeállítani az őszi konferenciáink programjait, hogy minden alkalommal valamelyik társadalmi missziónk is bemutatkozzon. Így került sor a Református Iszákosmentő Misszió bemutatására Németné Balogh Katalin misszióvezető közreműködésével. Mondanivalójának vezérfonala a következő Ige volt: „Ha tehát a Fiú megszabadít, valóban szabadok lesztek." Ján. 8,36. Szeretettel ajánlotta a gyülekezetek figyelmébe segítségnyújtásukat. Beszámolója után, ahogy ő fogalmazott, „bőrbe kötött" bizonyságtétel következett. Egy tanárnő megrendítő vallomása arról, hogyan szabadult meg Isten kegyelméből az alkohol rabságából.

Baksy Mária esperes zárszavában kiemelt néhány értékes gondolatot, tanulságot a délelőtt elhangzottakból, kérve a testvéreket, hogy vigyék azokat magukkal. Vegyék észre mindennapjaikban Isten kegyelmének drága jeleit; legyen evangélium szerinti az az egyházkormányzó munka, amit végeznek a gyülekezetekben; legyenek biztosak benne, és adják is tovább a jó hírt: van olyan hatalom, ami bármi rossztól meg tud szabadítani. Megköszönte az előadóknak, hogy lelki táplálékkal szolgáltak; valamint a presbiter testvérek érdeklődő jelenlétét. Mindenkit meghívott a boldvai gyülekezet közreműködésével készíttetett testi táplálékra, szeretetvendégségre, ahol családias hangulatban folytatódott tovább az együttlét. Egy könyvjelzőt vihettek haza emlékként a jelen volt testvérek, melyen a következő Kálvintól vett idézet olvasható:

„Cselekvésünk kezdete, méltatlanságunk elismerése."

Baksy Mária - Bódi Noémi