Hírek a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon életéből

A délelőtt folyamán logikai és szituációs játékokban mérhettük össze tudásunkat a leendő osztálytársainkkal. Az aktivitás eleinte visszafogott volt, de ahogy teltek az órák, egyre jobban összeszokott a kis csapat. Ebéd után a mentorok és a cserkészvezetők is bemutatkoztak.  Egyre emelkedettebb lett a hangulat, mert énekeltünk, csatakiáltásokat tanultunk és történeteket hallgattunk meg a cserkészéletről. Jókat nevettünk a csomókötögetés közben, ugyan nem a „gordiuszi-csomót" oldottuk meg, de mindenkinek sikerült a feladat. Utána sorversenyen mozgattuk meg izmainkat, és kellemesen megéhezve vártuk a vacsorát. Visszaértünk a kollégiumba, majd az esti áhítat után álomra hajthattuk fejünket. Másnap reggel tovább folytatódtak a programok. Napsütéses időben értünk ki a Harsányi Szabadidő- és Kalandparkba. Felejthetetlen élményekben volt részünk... Himbálóztunk a köteleken és másztunk az akadályokon. A bátrabbak még csónakokkal is versenyezhettek. A nagyszerűen sikerült napot az avasi templomban és a gimnáziumban fejeztük be. Thoma tanár úr igehirdetése után a tanárok is bemutatkoztak, majd a tornateremben tartott szeretetvendégségen szüleinkkel is találkozhattunk. Kicsit fáradtan, de feltöltődve indultunk haza. Köszönjük!

Nagy Eszter, Nagy Zsófia, Kiss Bianka, Subert Viktor 9. c osztályos média tagozatos diákok tudósítása

Iskolánk jubileumi évnyitója

A nyári szünet utolsó napja egy kellemes, meleg nyári nap volt. Ezen a napon, 2009. augusztus 30-án, délután 16 órától tartotta meg iskolánk a 2009/2010-es tanév ünnepi évnyitó istentiszteletét. Az izgatott diáksereg a Kossuth utcai református templom előtt gyülekezett, várva, hogy ünnepélyes kezdetét vegye a 450. jubileumi tanév. Valaki örült a rég nem látott osztálytársaknak, valaki pedig szívesen eltöltött volna még néhány napot otthon.

Az igét Rácsok Andrea lelkipásztor és vallástanár hirdette, az Efézus 4, 17-24 alapján. Az ige a változásokról szólt. „A diákok sok változáson mennek át egy rövid nyári időszakban is, az új tanévben pedig bensőjükben is megújulhatnak"- hangzott el az istentiszteleten.

Ezek után Ábrám Tibor igazgató úr nyitotta meg a 450. jubileumi tanévet.

Köszöntötte az iskola régi és új diákjait, pedagógusait és a kedves szülőket. Külön üdvözölte az alkalom díszvendégeit, dr. Csiba Gábort, a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kórház igazgatóját, dr. Patkó Gyulát, a Miskolci Egyetem rektorát, Nagy Attilát, a Miskolc- Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, valamint Sike Gábort, az Európa Rádió főszerkesztőjét. Ők, akik sokat segítenek gimnáziumunk szakmai és pedagógiai munkájában, ünnepélyes keretek között átvehették a partneri címeket és a köszönő okleveleket.

Igazgató úr beszédéből megtudhattuk, hogy ebben a tanévben több mint 60 pedagógus gondoskodik a közel 700 diák neveléséről és oktatásáról. Az intézményben 2 új tantárgy került bevezetésre, a „Médiaismeret és kommunikáció, valamint a „Szociális gondoskodás diakóniai megközelítésben" nevű tantárgyak, és ezek új színt hoztak iskolánk oktatási kínálatába. Végül a 9 új pedagógus és az új diákok fogadalomtétele következett. Megható élmény volt ez a tanárok, a diákok és a szülők életében egyaránt.

Mindenki kellemesen, jó hangulatban töltötte ezt az ünnepi délutánt, várva a másnapot, hogy megkezdődjön az első tanítási nap.

Juhász Evelin 9. c média tagozatos diák

„Hasznos, hogy megtanuljunk segítséget nyújtani..."

A miskolci Lévay József Református Gimnáziumban már hetedik éve működik a szeretetszolgálat, ahol minden tizedikes tanuló kipróbálhatja magát. Különböző intézményekbe járnak a diákok, hogy megtapasztalják a segítségnyújtást. A diakónia érettségire felkészítő fakultáció viszont csak ettől az évtől volt választható a tizenegyedikes diákoknak. Az intézménylátogatás ugyanúgy megmarad, mint a szeretetszolgálatnál. Sípos Tamás református lelkipásztor, vallástanár, a szeretetszolgálat vezetője, a diakóna tantárgyi felelőse válaszolt kérdéseinkre.

-  Milyen céllal jött létre a diakónia?

-  Ha valakit komolyabban foglalkoztat az, hogy hogyan lehet betegeket, időseket, gyerekeket ellátni, akkor legyen lehetősége ismereteinek bővítésére, illetve további gyakorlatokban vehessen részt.

-  Milyen visszajelzések érkeznek a szeretetszolgálatról a diákok felől?

-  A szeretetszolgálat érdekes dolog. Én úgy érzem, hogy megtalálta helyét az iskolában. Különböző méréseket végeztünk, amikből kiderült, hogy a diákok 85-90%-a úgy gondolja, hogy hasznos, amiben részt vettek.

-  Milyen az iskola kapcsolata azokkal az intézményekkel, ahol a tanulók szolgálatot teljesítenek?

-  12-13 intézményben segítenek a diákok. Köztük a Lorántffy Zsuzsanna Kismamaházban, a Máon-ban, a Görgey Úti Óvodában, a GYEK-ben és a Hospisnál. Én úgy gondolom, hogy jó a kapcsolat, de volt olyan, hogy megszüntettük a kapcsolatot, mert nem megfelelően foglalkoztak a diákjainkkal.

-  Miből áll a diakónia fakultáció?

-  Különböző modulok vannak. Ide tartozik a diakóniatörténet és a bibliai alapok. Aztán átnézzük azokat a témaköröket, amelyek előfordulnak a segítői szakma során, mint például az önismereti modulok, szakmai készségfejlesztés, ápolástan, lelki-, idős- és családgondozás. Úgy gondolom, hogy hasznos ismereteket sajátíthatnak el azok, akik ebben részt vesznek, és biztos, hogy a mindennapi életben is tudnak majd ezekre az ismeretekre támaszkodni.

Két tizenegyedikes diakónia fakultációs tanulót, Bottka Esztert és Derján Dórát kérdeztük meg tapasztalataikról:

-  Milyen benyomásaid vannak a szeretetszolgálattal kapcsolatban?

-  Én csak ajánlani tudom a szeretetszolgálatot. Voltam Sajósenyén a sérülteknél és az Aranykor Idősek Otthonában. Az időseknél jó volt, mert sok érdekes dolgot hallhattam tőlük.

-  Az idősek otthonában oda kellett figyelni, hogy szót értsek az idősebbekkel, de a legjobb „hallgatni". Voltam a GYEK -ben is, ahol sokat játszottunk a gyerekekkel.

-  Miért ajánlanád a diakóniát a későbbi évfolyamoknak?

-  Mert hasznos, hogy megtanuljunk segítséget nyújtani a mindennapi életben.

A tizedik évfolyamon mindenki kipróbálhatja magát ebben a „munkában", és eldöntheti, hogy szeretne-e a későbbiekben ezzel foglalkozni.

Kalla Lilla  9/c

Lábas Violetta 10/c

Kahancz Erika 10/c

Hegyi Hanga 10/c

médiaismeret és kommunikáció

tagozatos diákok