Emléktábla avatás Mezőkeresztesen

E két város közötti útjukat megszakítva tértek be Mezőkeresztesre kedves vendégeink: dr. Huszár Pál dunántúli főgondnok úr, a MORE Zsinatának világi elnöke, Márkus Mihály nyugalmazott püspök, a Zsinati Kálvin Emlékbizottság elnöke, dr. Kádár Zsolt Egervölgyi esperes, a Doktorok Kollégiumának főtitkára, az őket elkísérő családtagok és az egyház jelene és jövője iránt felelősséget érző testvérek.

Műemlék templomunk belső falán helyeztük el a nagy reformátorra emlékeztető táblát, amit vendégeink úgy avattak fel, hogy áldást kértek az Úr itt élő népére, a kálvini hagyományokat és értékeket őrző, továbbvivő református gyülekezetre. Az emléktáblát a Kálvin Bizottság, az Egyházmegye és a gyülekezet nevében koszorúztuk meg. Hálát adtunk Istennek, mert minket is meggazdagított Kálvinon keresztül. Főgondnok úr, püspök úr és esperes úr is rámutattak rövid megszólalásukban Kálvin szellemi hagyatékának aktualitásaira, értékeire.

Baja Mihály „Ki volt Kálvin János?" és Szénási Sándor „Kálvin imádsága" című költeményeit Hajdu Ferencné lelkipásztor tolmácsolásában hallhatta a megemlékező gyülekezet.

Már zsoltárt énekelt az ajkunk, de a szívemben tovább zengett a kálvini ima:

„Kezedben hadd legyek a két hal, s öt kenyér.

Morzsálj, tördelj, koptasd, etesd e népet!

Tudom, megelégülve Tégedet dicsér

s a maradékból nemzedékek élnek.

Tied vagyok. A Te szerszámod, eszközöd.

Legyek habár széttépett árva kendő,

amit kezed e kor sebére köt -

tudom, így gyógyul majd meg a jövendő!"

Hajdu Ferencné lelkipásztor