A pataki gimnázium életéből

A húsvéti iskolai istentiszteleten úrvacsorai közösségben lehettek együtt református diákok és tanárok. Ezen az alkalmon tett fogadalmat Kiss Júlia (12. D) konfirmandus diákunk.

A Lévay József Református Gimnázium meghívására iskolánk küldöttsége csendesnapi programot tartott Miskolcon.

Kiemelkedő versenyeredményeknek örülhetett az iskola közössége a közelmúltban. A Kutató Diákok Országos Tudományos Diákköri Konferenciáján Timári István (12. A) Nagydíjat kapott.  A Szent Erzsébet és kora címmel rendezett regionális versenyen iskolánk csapata - Bankus Róbert, Őri Péter, Szilágyi Rita - II. helyezést ért el. Babilai Dóra (11. E) az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny megyei győzteseként képviseli iskolánkat az ősszel Sátoraljaújhelyben szerveződő döntőben. A Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaversenyen a 10. helyen végzett Albert Áron 10. E osztályos tanuló.

Április 11-én, a költészet napján a magyar- és a vallástanári munkaközösség már harmadjára szervezte meg a Diákpresbitérium segítő közreműködésével a Verspatak elnevezésű versolvasó fesztivált. Az idén 16 órás versfolyamban több száz vers hangzott el zenével, képpel kiegészítve.

Május második hetében a végzősökre figyel az Alma Mater. A búcsú sokszínű Patakon: hozzátartozik a kibocsátó istentisztelet - az idén Szabó Árpád lelkész, a Kossuth Internátus végzőseinek nevelőtanára hirdette az Igét -, az internisták számára az ünnepi vacsora a Mudrányban, a szerenád az internista lányoknak, a kicsengetés a pénteki utolsó óráról: minden végzős megkondítja a kis harangot, mely akkor, ott csak neki szól, s bizony elfelhősödnek ilyenkor a szemek... Szép hagyomány, hogy az öregdiákok közül is sokan jönnek vissza az iskolába csak ezért a 10-12 percért.

2007. május 5-én az Úr Isten ajándéka volt a májusi esővel váltakozó derült ég, a fényképek is elkészülhettek, s enyhült a földeken a nagy szárazság. A református templomban a széles vendégkörrel teljesedett ki a 141 maturandus ünnepe. Kovács József vezető vallástanár igei üzenetével, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgatónő ünnepi beszédével, Reményik-versekkel és búcsúbeszédekkel is megtelt a keresztszemes hímzésű ballagótarsoly. Május 7-től már az érettségi vizsgákon adhatnak számot tudásukról a maturandusok.

Összeállította Sinkóné Tóth Zsuzsanna